Aktualių strateginio planavimo dokumentų sąrašas

Ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentai

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030"

Nacionalinė saugumo strategija

Ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos:

Kitos strategijos:

Kiti ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentai:

Vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentai

Nacionalinės pažangos programa

Plėtros programos:

Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės programa

Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės prioritetai

Kiti vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentai:

Trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentai

Tarpinstituciniai veiklos planai:

Kiti trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentai:

Parengta: 2017.07.15

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-13