Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetai

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ

2014 m. spalio 3 d. Nr. 1094
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 3 punktu ir įgyvendindama Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 38 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetus.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelę.

Ministras Pirmininkas               Algirdas Butkevičius
Finansų ministras                     Rimantas Šadžius

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-17