Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetai

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ

2016 m. spalio 12 d. Nr. 1003
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 3 punktu ir įgyvendindama Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 38 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetus.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelę.

Ministrą Pirmininką pavaduojanti finansų ministrė              Rasa Budbergytė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-17