Viešojo valdymo tobulinimo komisija

Alminas Mačiulis

Komisijos pirmininkas

Vyriausybės kancleris
Roma Žakaitienė

Komisijos narys

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Ramūnas Vilpišauskas

Komisijos narys

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius
Valdas Sutkus

Komisijos narys

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
Algirdas Stončaitis

Komisijos narys

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kancleris
Marytė Rozalienė

Komisijos narė

LRVK Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Viešojo valdymo ir atviros Vyriausybės skyriaus vedėja
Indrė Pukanasytė

Komisijos narė

Respublikos Prezidento patarėja
Artūras Poviliūnas

Komisijos narys

Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas sporto klausimais
Vitalis Nakrošis

Komisijos narys

Viešosios įstaigos Viešosios politikos ir vadybos instituto programų vadovas
Gediminas Miškinis

Komisijos narys

Vilniaus universiteto kancleris
Klaudijus Maniokas

Komisijos narys

Viešosios įstaigos „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ valdybos pirmininkas
Valentin Gavrilov

Komisijos narys

sveikatos apsaugos viceministras
Haroldas Brožaitis

Komisijos narys

Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ tarybos pirmininkas
Algirdas Astrauskas

Komisijos narys

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėjas
Edmundas Žilevičius

Komisijos narys

finansų viceministras
Osvaldas Čiukšys

Komisijos narys

Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius
Nerijus Rudaitis

Komisijos narys

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleris