2006 m. daugiausia Vyriausybės rezervo lėšų skirta kultūros ir religijos pastatų remontui bei nelaimių pasekmių likvidavimui

Data

2006 12 13

Įvertinimas
0
Šiandien vykusiame posėdyje, paskirčius 391,5 tūkst. litų, buvo panaudotos likusios 2006 m. Vyriausybės rezervo lėšos. Iš viso šiais metais iš savo rezervo Vyriausybė paskirstė 40 mln. litų.

Šiandien Ministrų kabinetas iš Vyriausybės rezervo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skyrė 20 tūkst. litų asociacijai Marijampolės apskrities moters veiklos centrui veiklos išlaidoms iš dalies padengti.
Marijampolės apskrities viršininko administracijai – 25 tūkst. litų Vilkaviškio vyskupijos globos namų Marijampolėje eksploatavimo išlaidoms padengti.
Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 50 tūkst. litų, iš jų 30 tūkst. litų – asociacijai Lietuvos sportinių šokių federacijai Lietuvos sportinių šokių žvaigždžių pasirodymo visuomenei, vyksiančio 2006 m. gruodžio 27 d. Vilniuje, organizavimo išlaidoms iš dalies padengti ir 20 tūkst. litų – lakūnui Jurgiui Kairiui, laimėjusiam pasaulio lakūnų varžybas Japonijoje, premijai išmokėti.
Asociacijai „Atgaiva“ – 30,6 tūkst. litų Kalėdų ir Naujųjų metų šventinių renginių neįgaliesiems ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams organizavimo išlaidoms iš dalies padengti.
Kaišiadorių vyskupijos kurijai – 30 tūkst. litų – Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios pastato remonto darbams iš dalies padengti.
Telšių vyskupijos kurijai – 25 tūkst. litų Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčios rekonstravimo projektui parengti.
Viešajai įstaigai ,,Muzikos frontas“ – 30 tūkst. litų Kalėdų proga rengiamo projekto – neįgaliesiems ir socialiai remtiniems žmonėms nemokamai parodyti operą-poemą ,,Gyvatės akys“ – įgyvendinimo išlaidoms iš dalies padengti.
Alytaus rajono savivaldybei – 10 tūkst. litų Gintui Šarkai (Alytaus rajono savivaldybė, Butrimonių seniūnija, Gailiakiemio kaimas) priklausančiame gyvenamajame name kilusio gaisro padarytiems nuostoliams iš dalies padengti.
Kaišiadorių rajono savivaldybei – 10 tūkst. litų Leokadijai Kaminskienei (Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žiežmarių seniūnija, Tulpių g. 3) priklausančiame gyvenamajame name kilusio gaisro padarytiems nuostoliams iš dalies padengti.
Kėdainių rajono savivaldybei – 10 tūkst. litų Leonui Puoškui (Kėdainių rajono savivaldybė, Pelėdnagių seniūnija, Medėkšių kaimas) priklausančiame gyvenamajame name kilusio gaisro padarytiems nuostoliams iš dalies padengti.
Raseinių rajono savivaldybei – 10 tūkst. litų Vitalijai Pocevičienei (Raseinių rajono savivaldybė, Paliepių seniūnija, Gervinės kaimas) priklausančiame gyvenamajame name kilusio gaisro padarytiems nuostoliams iš dalies padengti.
Šilalės rajono savivaldybei – 10 tūkst. litų Virginijui Rudžiui (Šilalės rajono savivaldybė, Žadeikių seniūnija, Kuliškių kaimas) priklausančiame gyvenamajame name kilusio gaisro padarytiems nuostoliams iš dalies padengti.
Šilutės rajono savivaldybei – 12,4 tūkst. litų, iš jų 10 tūkst. litų – Petronėlei Bočkienei (Šilutės rajono savivaldybė, Švėkšna, Liepų a. 6) priklausančiame gyvenamajame name kilusio gaisro padarytiems nuostoliams iš dalies padengti ir 2,4 tūkst. litų – asociacijai Šilutės neįgaliųjų klubui „Negalia“ (Šilutė, Nidos g. 9) akcijos „Ištiesk pagalbos ranką artimui“, organizuojamos Pasaulinei žmonių su negalia dienai paminėti, išlaidoms padengti.
Iš Vyriausybės rezervo taip pat skirta lėšų kitoms reikmėms pagal nustatytus prioritetus.

Iki šiol daugiausia lėšų iš Vyriausybės rezervo buvo skirta poilsio, kultūros ir religijos pastatų rekonstrukcijai bei remontui, taip pat remti įvairius kultūros renginius - 11 mln. 112,7 tūkst. litų, tai sudaro net 28,1 proc. visų rezervo lėšų. Pavyzdžiui, Rumšiškių liaudies buities muziejaus pastatų remontui buvo skirta 350 tūkst. litų, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos stogo remontui skirta 200 tūkst. litų.
18,7 proc. lėšų (7 mln. 394,3 tūkst. litų) buvo skirta bendrosioms valstybės paslaugoms. Likviduoti avarijos pasekmėms Telšių šiluminiuose tinkluose iš valstybės rezervo buvo skirta 200 tūkst. litų, Pasvalio-Biržų rajonuose karstinių įgriuvų likvidavimui taip pat skirta 200 tūkst. litų.
Švietimo reikmėms skirta 3 mln. 647,7 tūkst. litų (9,2 proc. viso Vyriausybės rezervo). Šios lėšos daugiausia buvo panaudotos lopšelių-darželių bei mokyklų apšiltinimo problemoms spręsti.
Socialinei apsaugai skirta 2 mln. 50,9 tūkst. litų, sveikatos apsaugai – 2 mln. 42,2 tūkst. litų, o viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikmėms paskirstyta 1 mln. 553 tūkst. litų.
Lėšos iš Vyriausybės rezervo taip pat buvo skirtos aplinkos apsaugos (593,9 tūkst. litų), ekonomikos (2 mln. 402,6 tūkst. litų) bei gynybos (640,9 tūkst. litų) reikmėms tenkinti.
Savivaldybėms iki šiol paskirstyta 20,6 proc. rezervo lėšų, t. y. 8 mln. 170,3 tūkst. litų. Šias lėšas savivaldybės panaudoja stichinių nelaimių padariniams likviduoti (pvz.: gaisro Švėkšnos miestelyje), mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo, kultūros pastatams remontuoti bei kitoms reikmėms.


2006-12-13