Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane numatomi esminiai pokyčiai ateinančiam dešimtmečiui

Data

2019 11 29

Įvertinimas
0
_MG_7918.jpg

Vyriausybė baigia rengti 2021–2030 m. nacionalinį pažangos planą – pagrindinį strateginį dokumentą, kuriame planuojami esminiai pokyčiai, būtini siekiant užtikrinti šalies pažangą ateinantį dešimtmetį. Planas apima visas valstybės valdymo sritis ir jo projektą rengė visos 14 ministerijų, konsultuodamosi su  socialiniais ir ekonominiais partneriais bei asociacijomis. Pasiūlymus dėl šio plano projekto iki gruodžio 18 d. raginama pateikti ir visuomenė.

Tapusi Europos Sąjungos bei NATO nare, Lietuva užsitikrino didesnį saugumą ir padarė reikšmingą pažangą ekonominėje ir socialinėje srityse. Tačiau spręstinų problemų vis dar lieka, o globalūs pokyčiai kuria naujus iššūkius ir galimybes. Pastarojo dešimtmečio tendencijų analizė rodo, kad Lietuvos ekonomika augo gana sparčiai ir vijosi ekonomiškai stiprias ES valstybes, tačiau pajamų nelygybės, skurdo ir socialinės atskirties, šalies demografinės situacijos, regionų sanglaudos rodikliai nekito taip, kaip buvo planuota. Pajamų nelygybė Lietuvoje yra viena didžiausių ES (Lietuvą lenkia tik Bulgarija ir Rumunija). Kita vertus, ekonomikos augimas taip pat susiduria su reikšmingais iššūkiais – Lietuva patekusi į „vidutinių pajamų spąstus“ ir  turi persiorientuoti į inovacijomis grįsto, aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką. Išorės grėsmės kuria poreikį stiprinti nacionalinį saugumą.

Plane numatomi ambicingi pokyčiai sprendžiant šiuos iššūkius ir siekiant sukurti valstybę, kurioje visiems gyventojams būtų užtikrinta aukšta gyvenimo kokybė, kiekvienam sudarant sąlygas dalyvauti visuomenėje ir kurti gerovę šalyje. Plano pagrindinis tikslas – žmogus, įgalintas veikti ir dirbti kokybišką darbą, gaunantis orias pajamas, gyvenantis saugioje, sveikoje ir švarioje aplinkoje. Bendrajam tikslui pasiekti užsibrėžiama 10 strateginių tikslų:

•    Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos augimo ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą
•    Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį
•    Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams
•    Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą
•    Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį sujungiamumą
•    Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui
•    Tvariai ir subalansuotai plėtoti regionus, mažinant regionų netolygumus
•    Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą
•    Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora
•    Stiprinti nacionalinį saugumą

Šie tikslai įgyvendinami laikantis trijų horizontalių principų: inovatyvumo, darnaus vystymosi ir lygių galimybių visiems.
Keliami tikslai kuria poreikį peržiūrėti iki šiol vyravusios valstybės liberalios ekonomikos raidos kelią, siekiant didinti valstybės galimybes mažinti ekonominius, socialinius ir regioninius netolygumus, teikti kokybiškas ir visiems prieinamas viešąsias paslaugas ir didinti perskirstomąją BVP dalį, artėjant prie ES vidurkio. Plane numatoma siekti visuomenės ir politinio sutarimo šiuo klausimu.

Planas pakeičia baigiančią galioti 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programą, tačiau įgauna didesnį svorį ir svarbą kuriant valstybės strateginius planus ir įgyvendinant politiką. Kartu vykdoma strateginio valdymo reforma numato, kad planas taps centriniu valstybės pokyčių planavimo dokumentu. Jam įgyvendinti bus sutelktos visos pokyčiams skirtos investicijos, integruojant ES, kitų tarptautinių šaltinių bei papildomas nacionalinio biudžeto lėšas. Tęstinė veikla, nepatenkanti į planą, bus įgyvendinama ir finansuojama tęstinės veiklos lėšomis.

Kviečiame pateikti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl plano strateginių tikslų: http://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/del-2021-2030-metu-nacionalinio-pazangos-plano