Atliekos bus saugomos, kol taps neradioaktyvios

Data

2006 12 13

Įvertinimas
0
Ministrų kabinetas pritarė, kad Lietuvoje būtų įrengta labai mažo aktyvumo radioaktyvių atliekų talpykla (kapinynas). Toks sprendimas leis pradėti vykdyti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugaus sutvarkymo ir izoliavimo nuo aplinkos projekto darbus.

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyną planuojama statyti prie Ignalinos atominės elektrinės.
Kapinyno ir saugyklos projektavimo darbus planuojama pradėti 2007 m. pradžioje, saugyklos statyba turi būti užbaigta 2008 m. Pirmasis atliekų laidojimo pilkapis turėtų būti pastatytas 2010 m., o jo užpildymo atliekomis laikotarpis ir kitų pilkapių statybos datos priklausys nuo Ignalinos AE įrangos išmontavimo darbų eigos. Kapinynas ir saugykla bus licencijuojami kaip atskiri branduolinės energetikos objektai, tačiau abiejų šių objektų statybą apims vienas bendras projektas.

Kapinyno statybos galimybę Ignalinos AE apylinkėse ištyrė švedų kompanija „Studsvik Rad Waste“. Jos ataskaitoje pasiūlytas technologinis ir konstrukcinis sprendimas, atliktas preliminarus radiologinio poveikio aplinkai įvertinimas.

2006-12-13