Bendradarbiaus Lietuva ir Ukraina

Data

2007 12 27

Įvertinimas
0
Ministrų kabinetas patvirtino Lietuvos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimą dėl ekonominio, pramoninio, mokslinio ir techninio bendradarbiavimo.
Atsižvelgiant į ilgalaikius Lietuvos ir Ukrainos ekonominius ryšius, susitarimu siekiama plėtoti, stiprinti ir įvairinti ekonominį, pramoninį, mokslinį ir techninį bendradarbiavimą abipusiškai naudingais pagrindais.
Lietuvos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo prioritetinės sritys yra lengvoji pramonė, transportas ir ryšiai, energetika, visuomenės sveikatos ir farmacijos pramonė. Susitarimu nustatytų uždavinių įgyvendinimą koordinuos Tarpvyriausybinė bendradarbiavimo taryba.

2007-12-27