Gynybos resursų agentūra veiklos efektyvumą matuos pagal 13 rodiklių

Data

2018 04 30

Įvertinimas
0
S. Dzekunskas. A. Pliadis foto.jpg

Didesnis pasiūlymų skaičius, mažesnis pagrįstų pretenzijų kiekis, kiek įmanoma trumpesnis pirkimo laikotarpis nuo jo suplanavimo iki sutarties su tiekėju pasirašymo – tai tik keli iš trylikos rodiklių, kuriais savo veiklos bei krašto apsaugos sistemos pirkimų efektyvumą nuo metų pradžios matuoja naujai įsteigta Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (GRA). Apibendrindamas pirmojo veiklos metų ketvirčio rezultatus, jos direktorius Sigitas Dzekunskas pažymi, jog tendencijos – teigiamos: atvirų konkursų  ypač  padaugėjo,  per pusę sumažėjo pirkimų, kai gautas tik vieno tiekėjo pasiūlymas.

„Pagrindinis uždavinys, kurį 2018 metais išsikeliame  –  užbaigti krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų konsolidavimą ir numatyti tinkamą viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo stebėsenos ir valdymo mechanizmą“, – sako S. Dzekunskas.  Pasak jo, centralizuojant krašto apsaugos sistemos pirkimus, siekiama užtikrinti, jog visi pirkimai būtų pagrįsti ilgalaikiu Lietuvos kariuomenės planavimu bei prioritetais, supaprastėtų jų valdymas ir procedūros, būtų užtikrintas skaidrumas bei konkrečios atsakomybės. Numatoma, kad iki 2019 metų sausio 1 d. Gynybos resursų agentūra perims visų krašto apsaugos sistemos pirkimų procedūrų, išskyrus mažos vertės, vykdymą.  Tai sudarytų apie 95 proc. visų krašto apsaugos sistemos pirkimų pagal vertę. Šiuo metu Gynybos resursų agentūra administruoja apie 70 proc. pirkimų.

Siekdama šių tikslų, GRA savo veiklą nuo metų pradžios matuoja pagal trylika rodiklių, nustatytų remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis ir identifikavus labiausiai tobulintinas krašto apsaugos sistemos pirkimų vietas.  „Ypatingą dėmesį skiriame pirkimų organizavimo laiko trukmės nuokrypiams, lyginant su rekomenduojama trukme, taip pat konkursų, kai gautas tik vienas pasiūlymas, skaičiui“, –  sako S. Dzekunskas. Jis akcentuoja ir dar vieną svarbų efektyvumo rodiklį – konkursų, kai laimėję pasiūlymai neviršija pirkimui suplanuotų lėšų, skaičių. Anot jo, nors tokių pirkimų skaičius, lyginant  su 2017 m. ir 2018 m.  pirmaisiais ketvirčiais išliko panašus, skirtingai nei praėjusiais metais, visi pirkimai, kai lėšos buvo viršytos, šiemet buvo nutraukti ir sutartys nesudarytos – taip užtikrinama, jog agentūra nepirks brangiau nei planuota ir efektyviai naudos resursus.

Apibendrindamas pagrindinius 2018 m. pirmojo ketvirčio centralizuotus viešuosius pirkimus, kuriuos vykdė GRA ir Lietuvos kariuomenė, S. Dzekunskas  nurodo, kad pirkimų, kai gautas tik vienas pasiūlymas, skaičius yra dvigubai mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu – tai rodo išaugusią konkurenciją tarp tiekėjų ir atitinkamai didėjantį pirkimų skaidrumą.

2018 metų pirmąjį ketvirtį gerokai padidėjo atvirų konkursų, lyginant su visais viešaisiais pirkimais: jeigu 2017 metų ketvirtį atviri konkursai sudarė 82,2 procentus, tai šių metų pirmąjį ketvirtį – net 92 procentus.

Didžiausi vykdomi pirkimai, kuriuos GRA pradeda šiais metais –  bus įsigyjami Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti skirti  šarvuotieji visureigiai „Oshkosh“, paieškai ir teršalų likvidavimui jūroje skirtas laivas, konteinerinė stovykla „Žemaitijos“ brigadoje kuriamam naujam batalionui Šilalės rajone. Taip pat  bus perkami įvairaus kalibro ir įvairios paskirties šaudmenys, amunicijos sunkvežimiai. Kaip ir kasmet, bus organizuojamas Lietuvos kariuomenės aprūpinimas maisto produktais, apranga, avalyne, lauko įranga, kt.

Šiemet GRA  jau pasirašė sutartis dėl trumpojo nuotolio oro stebėjimo radarų, taip pat dalį ilgalaikių sutarčių dėl maisto produktų, aprangos, popieriaus Lietuvos kariuomenei tiekimo ir pan.

Nuo šių metų pradžios veikianti Gynybos resursų agentūra yra atsakinga už efektyvų krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų organizavimą bei jiems skiriamų lėšų efektyvų naudojimą: pirkimų planavimą, rinkos analizę, pirkimų proceso skaidrumą ir atidžią sutarties įgyvendinimo kontrolę.

Iš numatytų 144-ių Gynybos resursų agentūroje šiuo metu jau dirba 126 darbuotojai. Taip pat jau yra paskelbusi arba artimiausiu metu agentūra skelbs konkursus į dar neužimtas Projektų valdymo skyriaus, Biudžeto skyriaus, Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus vedėjų, o taip pat ir į kitas trūkstamas pozicijas.

Plačiau apie Gynybos resursų  agentūros  prie KAM :  https://bit.ly/2jisCVr

 

Alfredo Pliadžio ( KAM)  nuotraukoje – GRA direktorius S. Dzekunskas