Įmonės išvengs dvigubo finansinės atskaitomybės sudarymo

Data

2006 11 29

Įvertinimas
0
Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams bei papildymams, kurie leis įmonėms, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama reguliuojamose rinkose, tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę vadovautis Verslo apskaitos standartais arba Tarptautiniais apskaitos standartais. Įstatymų pakeitimo projektas teikiamas Seimui.

Pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę sudaro tik įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, bei kredito įstaigos. Kitos įmonės finansinę atskaitomybę turi sudaryti ir pagal Tarptautinius apskaitos standartus, ir pagal nacionalinius apskaitos standartus – Verslo apskaitos standartus.

Priėmus minėtų įstatymų papildymus bei pakeitimus, įmonėms bus suteikta galimybė vadovautis Tarptautiniais apskaitos standartais ir išvengti dvigubo finansinės atskaitomybės sudarymo.

2006-11-29