Kultūros paveldas bus saugomas efektyviau

Data

2005 12 21

Įvertinimas
0
Vyriausybė pritarė Kultūros paveldo apsaugos programos papildymo projektui, kuriame numatytos priemonės užtikrintų kultūros paveldo išsaugojimą ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais. Šias programos pataisas nutarimu tvirtins Seimas.
Kultūros ministerijos specialistai konstatuoja, kad Lietuvoje kultūros paveldui žalą padaro stichiniai meteorologiniai reiškiniai, dažniausiai viesulai ar smarkios liūtys. Upių potvyniai avarijos vandens saugyklose, gaisrai taip pat kelia grėsmę.
Papildyti jau parengtą Kultūros paveldo apsaugos programą įpareigoja ir UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija bei Antrasis protokolas.
Kultūros paveldo apsaugos programos įgyvendinimo terminas – 2006 - 2010 metai, įvairių priemonių realizavimui numatoma skirti per 10 mln. litų.

2005-12-21