Lenkijoje dirbs transporto atašė ir komercijos atašė padėjėjas

Data

2006 12 20

Įvertinimas
0
Vyriausybė nutarė nuo 2007 metų sausio 1 dienos įsteigti Lietuvos Respublikos transporto atašė pareigybę diplomatinėje atstovybėje Lenkijos Respublikoje.
Sprendžiant transporto klausimus, Lenkijoje akredituotas atašė atstovaus Lietuvai ir Vokietijos Federacinėje Respublikoje.
Sprendimas priimtas atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas, kuriose numatyta plėtoti strateginės partnerystės santykius su Lenkija, vystyti ekonominį bendradarbiavimą, didinti tarptautinės ekonominės aplinkos stabilumą, skatinti Lietuvos prisijungimą prie Europos transporto ir energetikos infrastruktūros tinklo.
Įsteigus atašė pareigybę, turėtų pagerėti Lietuvos atstovavimas Lenkijoje ir Vokietijoje, paspartėti europinės reikšmės transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimas.
Transporto atašė bus išlaikomas iš Susisiekimo ministerijai skirtų asignavimų.

Vyriausybė taip pat priėmė nutarimą, kuriuo įsteigiama komercijos atašė padėjėjo pareigybė Lenkijoje.
Nuo 2001 m. Lenkijoje dirba Ūkio ministerijos paskirtas komercijos atašė, kurio darbo apimtis vis didėja. Padėjėjas bus atsakingas už administracinio, informacinio, techninio darbo organizavimą, o komercijos atašė galės efektyviau išnaudoti darbo laiką ir kartu efektyviau atstovauti Lietuvos verslo interesams.
Kasmet komercijos atašė gauna per 500 paklausimų iš Lietuvos ir Lenkijos verslininkų, todėl daug savo darbo laiko turi skirti informacijai atnaujinti, operatyviai pateikti, išsamiems individualizuotiems pasiūlymams, analizėms rengti, verslo problemoms operatyviai spręsti. Dalį šių funkcijų atliks atašė padėjėjas.
Be to, daugėja Lietuvos investicijų Lenkijoje. Š. m. liepą jos sudarė 371,5 mln. Lt, tai sudaro 12,6 proc. visų Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų. Šis faktas taip pat lemia komercijos atašė darbo apimties augimą, nes reikia teikti vis daugiau įvairiapusės pagalbos Lenkijoje dirbančioms Lietuvos įmonėms.

Lenkija yra strateginė Lietuvos partnerė ir viena iš svarbiausių prekybos partnerių. Tarp kitų Lietuvos prekybos partnerių Lenkija 2006 m. sausio–spalio mėn. pagal prekybos apyvartą ir importą buvo 3, o eksportą – 5 vietoje. Palyginti su tuo pačiu 2005 m. laikotarpiu, prekybos apyvarta padidėjo 40,7 proc., išvežimas į Lenkiją – 29,9 proc., o įvežimas 46,3 proc. Į Lenkiją Lietuvos įmonės daugiausia išvežė mineralinių produktų, plastiko ir jo dirbinių, chemijos pramonės ir jos šakų produkcijos. Į Lietuvą daugiausia įvežta mašinų ir mechaninių įrenginių, netauriųjų metalų ir jų dirbinių, chemijos pramonės ir jos šakų produkcijos.
Per 2001–2005 m. Lietuvos ir Lenkijos prekybos mastas padidėjo daugiau kaip du kartus, eksportas išaugo per 60 proc.

2006-12-20