Lietuvos Vyriausybės ir Europos Komisijos sutartis dėl Ignalinos programos įgyvendinimo įgaliotas pasirašyti ūkio ministras

Data

2004 12 22

Įvertinimas
0
Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo ūkio ministrui Viktorui Uspaskichui suteikė įgaliojimus LR Vyriausybės vardu pasirašyti tarptautines sutartis su Europos Komisija dėl Ignalinos programos įgyvendinimo.
Europos Sąjunga 2004 metams yra numačiusi 105 mln. eurų Ignalinos programos įgyvendinimui. Iš jų 95 mln. eurų skiriami į Tarptautinį Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą (TIENRF), administruojamą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko. Likusius 10 mln. eurų Lietuva gaus tiesiogiai socialinės pakraipos projektų vykdymui.
Šiuo metu jau yra gautas Europos Komisijos sprendimas ir atsiųstas Finansinis memorandumas dėl 95 mln. eurų skyrimo į TIENRF.
Kitas finansinis paketas dėl 10 mln. eurų yra derinimo stadijoje ir turėtų būti galutinai patvirtintas EK iki šių metų pabaigos.
Užtikrinant lėšų, skiriamų iš ES 2004 metams, gavimą Lietuva turi suspėti pasirašyti abu memorandumus dar šiais metais.
Priimtu Vyriausybės nutarimu įgaliojimai pasirašyti sutartis su Europos Komisija dėl Ignalinos programos įgyvendinimo LR Vyriausybės vardu suteikiami ūkio ministrui Viktorui Uspaskichui.
Ūkio ministerija yra atsakinga už Ignalinos programos koordinavimą.

2004-12-22