Migracijos procedūros turi būti ir palankesnės, ir griežtesnės

Data

2018 05 16

Įvertinimas
0
Darbas darbuotojai shutterstock_175352690.jpg

Vyriausybė pritarė darbo grupės pateiktiems pasiūlymams dėl migracijos procedūrų tobulinimo. Visų pirma bus siekiama užtikrinti darbo rinkos poreikius ir užkirsti kelius piktnaudžiavimams. 

„Koreguojant migracijos reglamentavimą, siūlome nustatyti palankesnes imigracijos taisykles aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams, kitų Lietuvos poreikius atitinkančių trūkstamų profesijų atstovams užsieniečiams. Kartu turime numatyti tam tikrus sugriežtinimus, kad imigracijos taisyklės neskatintų pigios darbo jėgos iš trečiųjų šalių importo ir būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimams “, - sako Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis.

Siūloma įtvirtinti itin palankų reglamentavimą, panašų kaip ES valstybių piliečiams, ekonomiškai stipriausių G7 ir EBPO šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, piliečių atvykimui ir apsigyvenimui verslo ar darbo pagrindais. Kalbama apie JAV, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos, Japonijos ir Pietų Korėjos Respublikos piliečius. Taip pat rekomenduojama sudaryti patvirtintų įmonių („baltųjų įmonių“) sąrašą tiek nacionalinių daugkartinių vizų, tiek leidimų laikinai gyventi išdavimui. Ketinama atsisakyti perteklinių reikalavimų išduodant trečiųjų šalių piliečiams leidimus dirbti arba leidimus laikinai gyventi bei nustatyti aiškų reglamentavimą dėl užsieniečio darbo trumpalaikio buvimo Lietuvoje laikotarpiu. Numatoma  suteikti galimybę užsieniečiui dirbti keliems darbdaviams pagal darbo sutartį ir suteikti teisę keisti darbdavį.

Kad migracijos procesai būtų valdomi, darbo grupė siūlo įvesti kvotas trūkstamų profesijų darbuotojams iš trečiųjų šalių ir sugriežtinti trečiųjų šalių piliečių komandiravimo į Lietuvos Respubliką tvarką. Išlygą dėl kvotų taikyti tik aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių. Taip pat siūloma nustatyti aiškų reglamentavimą dėl laikinojo įdarbinimo ar kitų įmonių veikos, kuria tarpininkaujama trečiųjų šalių piliečių įdarbinimui Lietuvoje, sustiprinti užsieniečių teisėto buvimo Lietuvoje kontrolę.

Vyriausybė pavedė atsakingoms ministerijoms, kitomis suinteresuotomis institucijomis iki 2018 m. spalio 1 d. parengti ir pateikti Vyriausybei  reikiamų teisės aktų projektus. Vidaus reikalų ministerija įpareigota sudaryti nuolat veikiančią specialistų grupę, kurie siekdami sklandesnio migracijos procesų įgyvendinimo, kartu spręstų iškilusius klausimus, tvirtintų bendrus veiksmų planus, stebėtų kaip įgyvendinami pasiūlymai.