Mokslo ir studijų institucijų finansavimas bus labiau susietas su veiklos rezultatais

Data

2008 12 24

Įvertinimas
0
Vyriausybė nutarė pakeisti valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodiką. Nuspręsta tarp mokslo ir studijų institucijų pagal mokslinės ar meninės veiklos rezultatus kasmet perskirstomą lėšų dalį padidinti iki 30 procentų. Neperskirstoma lėšų dalis sudarys 70 procentų.
Nutarimas priimtas siekiant, kad mokslo ir studijų institucijų finansavimas būtų labiau susietas su jų mokslinės ar meninės veiklos rezultatais.
Pagal šiuo metu galiojančias nuostatas tarp mokslo ir studijų institucijų pagal mokslinės ir meninės veiklos rezultatus būtų perskirstoma 20 procentų mokslui ir menui skirtų lėšų. 80 procentų šių lėšų būtų neperskirstoma ir numatoma mokslo ir studijų institucijoms ateinantiesiems metams.

2008-12-24