Nustatyta Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo tvarka

Data

2004 12 22

Įvertinimas
0
Įgyvendindama 2004 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo kai kurias nuostatas, Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“. Šiuo nutarimu reglamentuojamas vėliavų kėlimo laikas, Lietuvos valstybės vėliavos kėlimo tvarka atmintinomis dienomis ar viešųjų renginių proga, vėliavų kėlimo vietos bei laikas, skelbiant gedulą, taip pat nustatoma apskričių vėliavų naudojimo tvarka. Vadovaujantis šiuo nutarimu, valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų pastatų, taip pat privačių namų bus iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.
Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turės būti iškelta šiomis atmintinomis ir kitomis dienomis:
• sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;
• sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;
• vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;
• kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;
• gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;
• gegužės 9-ąją – Europos dieną;
• birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);
• birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);
• liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio dieną;
• rugpjūčio 23-ąją – Juodojo kaspino dieną (su gedulo ženklu);
• rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;
• rugsėjo 23-ąją – Lietuvos žydų genocido dieną (su gedulo ženklu);
• spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;
• lapkričio 18-ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;
• lapkričio 23-ąją – Lietuvos karių dieną.

Nutarimas numato, kad viešųjų renginių proga fiziniai ir juridiniai asmenys gali savo nuožiūra naudoti (kelti, statyti) Lietuvos valstybės vėliavą ir (arba) vėliavėles laikydamiesi Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme nurodytų vėliavų naudojimo principų ir tik taip, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms.
Be to, nutarimas įpareigoja Vidaus reikalų ministeriją išduoti leidimus užsakyti gaminti Lietuvos valstybės istorinę ir Respublikos Prezidento vėliavas valstybės institucijoms, įstaigoms ar asmenims, turintiems teisę jas naudoti. Vidaus reikalų ministerijai taip pat pavesta patvirtinti šių leidimų išdavimo taisykles.

2004-12-22