Pagalbos tarnybos žinos iš kur skambinama telefonu 112

Data

2006 12 20

Įvertinimas
0
Vyriausybė pritarė Elektroninių ryšių įstatymo pataisos projektui, kuri įpareigoja visas telefono ryšio operatores, užtikrinti, kad informacija apie tai, iš kur skambinama bendruoju pagalbos telefono numeriu 112, būtų prieinama pagalbos tarnyboms. Įstatymo pataisos projektas teikiamas Seimui.
Tai palengvins pagalbos tarnybų darbą, nes jos galės reaguoti į pagalbos prašymą ir tuo atveju jei skambinantysis nespėjo ar nesugebėjo nurodyti savo buvimo vietos.
Įstatymo pataisa taip pat siūloma, kad įrangos, kuri yra reikalinga vietos nustatymo duomenims kartu su pagalbos skambučiais teikti, tačiau nėra būtina teikėjo ūkinei veiklai, išlaidos butų kompensuojamos. Seimui priėmus įstatymo pataisas, Vyriausybė nustatys šių išlaidų kompensavimo tvarką.
Įstatymo pataisa įgyvendins 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) nuostatą, kuri įpareigoja valstybes nares užtikrinti, kad įmonės, eksploatuojančios viešuosius telefono ryšio tinklus, pasirūpintų, kad informacija apie tai, iš kur skambinama bendruoju pagalbos telefono numeriu 112, būtų prieinama pagalbos tarnyboms, kiek tai techniškai įmanoma.

2006-12-20