Paramą gaunančios įmonės privalės viešinti savo veiklą

Data

2017 04 13

Įvertinimas
0
Ekonomika Atlyginimas alga finansai shutterstock_248476168.jpg

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Prezidentės kanceliarijos siūlymui įtvirtinti paramą gaunančių įmonių veiklos viešumo ir skaidrumo didinimą, siekiant išvengti galimos korupcijos.

„Paramą gaunančios įmonės negali prisidengti vien prasmingų, gerų tikslų siekimu, slepiant, kaip ir kokias lėšas gauna bei naudoja. Neviešinama parama atveria kelius turėti asmeninės naudos, patenkinti įvairių grupių interesus, įgyti jų palankumą. Vyriausybė yra užsibrėžusi aktyviai kovoti su korupcija. Todėl piktnaudžiavimo labdara atvejai turi būti sustabdyti. Vienas iš būdų tai pasiekti – viešinti ir skaidrinti paramą gaunančių įmonių veiklą“, – teigia premjeras Saulius Skvernelis

Šiuo metu paramos gavėjo statusą turinčių juridinių asmenų veiklos viešumą ir skaidrumą užtikrinančios priemonės nėra optimalios. Pavyzdžiui, tokių įmonių ataskaitose trūksta išsamiai pateiktos informacijos apie gautą paramą, ne visos jos minėtą informaciją skelbia interneto svetainėse. Taip atsiranda galimybės kilti korupcijos apraiškoms.

Įstatymų pakeitimo projektuose numatyta, kad tokių įmonių metinės veiklos ataskaitose ar pranešimuose bus atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir vertė. Šią informaciją reikės viešai skelbti interneto svetainėse.

Be to, nustatyta, kad paramos gavėjo statusas bus panaikintas, jeigu įmonė per nustatytą laikotarpį nepateiks Juridinių asmenų registro tvarkytojui metinio pranešimo arba veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio, taip pat, jei panaudos gautą paramą pažeisdama įstatymų nuostatas.

Šis valstybės registras privalės per 30 dienų nuo minėtų metinės veiklos ataskaitų ar pranešimų gavimo dienos juos neatlygintinai ir viešai paskelbti savo interneto svetainėje. Planuojama, kad informacinės sistemos projektavimo ir programavimo darbams prireiks apie 25 tūkst. eurų.

Prieš panaikinant paramos gavėjo statusą įmonė bus papildomai įspėjama. Tokio statuso ji neteks, jeigu per nustatytą laikotarpį (iš viso 90 dienų) nepateiks reikalingos viešintinos informacijos.

Nutarimo projekte taip pat įtvirtintas draudimas labdaros ir paramos fondams skleisti politinę reklamą. Šiuo metu numatyta, jog fondams tik draudžiama tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis dalyvauti politinėje veikloje.

Vyriausybė savo programoje yra numačiusi užtikrinti besąlyginę ir neišvengiamą atsakomybę už korupcinius nusikaltimus, sudaryti galimybes realizuoti visuomenės potencialą kovoje su korupcija, tobulinti lobistinės veiklos reguliavimą ir stiprinti jo laikymosi priežiūrą.