Per trejus metus užsienyje ketinama įsteigti keturis naujus turizmo informacijos centrus

Data

2005 12 21

Įvertinimas
0
Per ateinančius trejus metus ketinama įsteigti keturis naujus turizmo informacijos centrus (TIC) Prancūzijoje, Italijoje, Rusijoje ir Kinijoje. Tokių centrų steigimas ir jų finansavimo ištekliai numatyti šiandien Ministrų kabineto patvirtintoje Lietuvos turizmo informacijos centrų steigimo 2006–2008 metų programoje.
Nauji TIC turėtų padėti išlaikyti aukštus atvykstamojo turizmo srautus, užtikrinti Lietuvos turizmo konkurencingumą, gerinti Lietuvos turizmo įvaizdį, taip pat suaktyvinti valstybės mastu vykdomų turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimą tikslinėse atvykstamojo turizmo rinkose.
Lietuvos TIC užsienyje yra Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimo ir rinkodaros atstovybė užsienio šalyse. TIC renka, apdoroja ir skleidžia su turizmu susijusią informaciją.
Šiuo metu užsienyje veikia penki Lietuvos TIC: Vokietijoje, Rusijoje (Maskvoje), Suomijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje. Netrukus planuojama įsteigti centrą Didžiojoje Britanijoje.
Lietuvos TIC užsienyje veiklą koordinuoja Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

2005-12-21