Premjeras sudarė darbo grupę pilietybės klausimams spręsti

Data

2006 12 19

Įvertinimas
0
Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas šiandien savo potvarkiu sudarė darbo grupę Lietuvos pilietybės sampratos esamomis Lietuvos valstybingumo raidos sąlygomis suformavimo klausimams išspręsti. Į ją įtraukti žinomi konstitucinės teisės ir politikos mokslų specialistai.
Darbo grupei vadovaus profesorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Jarašiūnas.
Darbo grupei pavesta išanalizuoti ir suformuoti Lietuvos pilietybės sampratą esamomis Lietuvos valstybingumo raidos sąlygomis bei pasiūlyti Lietuvos Respublikos Konstituciją atitinkantį šios sampratos teisinio įtvirtinimo būdą.
Savo išvadas darbo grupė turi pateikti iki 2007 m. vasario 1 dienos.

2006-12-19