Premjeras: teisingumas – valstybės pagrindas

Data

2018 10 22

Įvertinimas
2
IMG_0689 (002).JPG

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis dalyvavo Visuotiniame teisėjų susirinkime, Vyriausybės vardu premjeras pasveikino visą teismų bendruomenę Lietuvos teismų šimtmečio proga ir padėkojo už drąsius, sąžiningus sprendimus, profesionalumą.
Dėkodamas už vykdomus pokyčius teismų sistemoje ir norą eiti pirmyn, premjeras pažymėjo, kad būtina ir toliau išlaikyti profesionalumą, skaidrumą ir nepriklausomumą. Tačiau tai nėra vien teismų sistemos klausimas. Tam būtinas visų valdžių susitelkimas.
„Teismo posėdžių sekretorių ir kitų darbuotojų atlyginimai nebuvo didinami jau daug metų. Pasiekta riba, kai darbuotojų kaita siekia iki 40 procentų. Būtina nedelisnat keisti situaciją, todėl Seimui pateiktame kitų metų biudžeto projekte jau dabar yra numatytos lėšos būtent posėdžių sekretorių ir teisėjų padėjėjų, teismų psichologų atlyginimams didinti",- sakė premjeras. 

Pasak S.Skvernelio, Vyriausybė taip pat skirs didelį dėmesį darbo sąlygų pagerinimui ir teismų pastatų modernizavimui. Taip pat Seimas artimiausiu metu svarstys Teisėjų atlyginimų įstatymą, pagal kurį visų apylinkių teismų teisėjų atlyginimai didės dviem baziniais dydžiais ir priartės prie apygardų teismų teisėjų atlyginimų. Lietuva turi palaipsniui siekti Europos teisėjų atlyginimų reitingų lentelėje pakilti iš paskutinių vietų, o teismų sistema turi pritraukti pačius stipriausius ir profesionaliausius teisininkus.