Rengiamasi ratifikuoti Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos

Data

2016 11 02

Įvertinimas
0
Tirpstantys ledynai aplinkosauga klimatas shutterstock_196769060.jpg

Vyriausybė nutarė prašyti Respublikos Prezidentę teikti Seimui ratifikuoti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą.

Praėjusių metų pabaigoje Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje priimtą susitarimą Lietuva kartu su kitomis 174 pasaulio šalimis pasirašė šių metų balandžio 22 d. Niujorke.

Šiuo susitarimu šalys įsipareigojo siekti ilgalaikio klimato kaitos švelninimo tikslo, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir siekti, kad didėjimas neviršytų 1,5°C.

Susitarimą patvirtinusiose šalyse turės būti investuojama į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, palaipsniui atsisakoma iškastinio kuro ir pereinama prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, didinamas energijos gamybos ir vartojimo efektyvumas.

Įgyvendinant Paryžiaus susitarimą, Lietuva įsipareigojo kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti mažiausiai 40 proc. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, lyginant su 1990 m.

Paryžiaus susitarime numatyta, kad nuo 2023 m., kas 5 metus, atsižvelgiant į bendros šalių pažangos įvertinimą, bus peržiūrimi išmetamųjų šiltnamio dujų kiekio mažinimo, prisitaikymo prie klimato kaitos ir paramos teikimo tikslai. Susitarime taip pat įtvirtintos solidarumo nuostatos, jog išsivysčiusios šalys, tarp jų ir Lietuva, pagal konvencijoje įtvirtintus įsipareigojimus teiks finansinę paramą besivystančioms šalims. Lietuva priklauso Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos I priedo šalių grupei, kurios neturi privalomų tarptautinio klimato kaitos finansavimo įsipareigojimų ir paramą teikia savanoriškai.

Paryžiaus susitarimas įsigalios 2016 m. lapkričio 4 d., kadangi iki šių metų spalio 10 d. susitarimą buvo ratifikavusios jau 86 šalys (JAV, Kinija, Brazilija, ES ir 10 jos valstybių narių bei kt.) iš 197 šalių, apimančios daugiau negu 65 proc. pasaulinio šiltnamio dujų kiekio.