Siekiant skaidrumo, energetikos įmonių sąnaudos bus vieša informacija

Data

2006 12 20

Įvertinimas
0
Atsižvelgusi į savivaldybių, išnuomojusių šilumos tiekimo įmones, pasiūlymus Vyriausybė pritarė Energetikos įstatymo pataisų projektui ir teiks jį Seimui. Taip siekiama stiprinti energetikos įmonių licencijuojamos veiklos skaidrumą ir informacijos viešumą. Priėmus įstatymo pataisas, energetikos įmonių informacija apie sąnaudas, susijusias su veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka yra licencijuojama ir kuriai taikomos reguliuojamosios kainos, bus vieša ir su ja galės susipažinti visi suinteresuoti asmenys.

Be to, papildžius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatus, komisijos parengtos ir tvirtinamos kainų nustatymo metodikos, pagal kurias nustatomos ir tvirtinamos reguliuojamosios kainos energetikos įmonėms, bus pagal kompetenciją derinamos su valstybės valdymo institucijomis ir visuomeninėmis struktūromis.

2006-12-20