Siūloma, kad notarų ir antstolių paslaugų dydžiai nebūtų derinami su notarų ir antstolių savivaldos organizacijomis

Data

2018 07 11

Įvertinimas
0
Teisingumas 1.jpg

Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos inicijuotiems Notariato įstatymo ir Antstolių įstatymo pakeitimams, kuriais siūloma atsisakyti privalomo notarų atlyginimo dydžio ir antstolių vykdymo išlaidų dydžių suderinimo su notarų ir antstolių teisines bendruomenes vienijančiomis asociacijomis.

Valstybės institucijos turi turėti daugiau svertų nustatydama įkainius už valstybės deleguotų funkcijų vykdymą, nes atskirais atvejais po privalomo suderinimo su Notarų rūmais įkainiai ženkliai padidėdavo.

Atsižvelgdamas į įstatymuose įtvirtintus kriterijus, atlyginimo dydžius, jų apskaičiavimo bei apmokėjimo tvarką tvirtintų teisingumo ministras, suderinęs su finansų ministru. Keičiant notarų atlyginimo ir vykdymo išlaidų dydžius, su Notarų bei Antstolių rūmais būtų ir toliau konsultuojamasi Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

„Teisingumo ministerija vertina šių profesinių asociacijų patirtį ir pagalbą rengiant teisės aktus ir įsiklauso į jų pagrįstą nuomonę, tačiau prerogatyva nustatyti notarų atlyginimų ir vykdymo išlaidų dydžius turėtų būti suteikta išimtinai valstybei. Įtvirtinti tokį reguliavimą siūlė ir tyrimus atlikusios Konkurencijos taryba bei Specialiųjų tyrimų tarnyba,“ – teigia teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Šių įstatymų pataisas dar turės priimti Seimas.

Notarai ir antstoliai yra valstybės įgalioti asmenys, kurie turi išskirtines teises atlikti tam tikras teisines paslaugas (tvirtinti sandorius, vykdyti priverstinį išieškojimą), kurių vykdymą valstybė privalo užtikrinti ir kontroliuoti.