Siūloma kaip sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą

Data

2018 05 16

Įvertinimas
0
vaistai.jpg

Ministrų kabinetas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui sumažinti pavojingų psichiką veikiančių medžiagų pasiūlą ir vartojimą, nustatant griežtesnį jų reglamentavimą. Bus aiškiai apibrėžiama, kas yra naujos psichoaktyvios medžiagos, kada joms pradedama taikyti kontrolės priemonės, kad nebūtų galimybės tokioms kenksmingoms medžiagoms patekti į rinką.
Seimui teikiamas  Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimo projektas.
 „Atsižvelgiant į tai, kad naujos psichoaktyviųjų medžiagų rinka labai sparčiai plečiasi, atsiranda vis naujų medžiagų, skirtų svaiginimuisi, labai svarbu, kad  kuo greičiau būtų ribojimas jų pateikimas į rinką, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.  Dėl to reikia kuo skubiau keisti teisės aktus, kuriais vadovaujantis veikia visos atsakingos institucijos ir apsaugoti žmones nuo šių pavojingų medžiagų plitimo“, – sako ministras A, Veryga.
Deja, bet narkotinių medžiagų rinka plečiasi itin dideliu tempu. ES kasmet didėja naujų psichoaktyviųjų medžiagų pasiūla: 2008 m. ES per ankstyvojo perspėjimo sistemą (angl. Early Warning System) gauta 13 pranešimų apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, 2013 m. – apie 81 medžiagą, o 2015 m. gauti 104 pranešimai apie naujas ES rinkoje pasirodžiusias psichoaktyviąsias medžiagas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro duomenimis, iki 2015 m. buvo užregistruota 548 tokios medžiagos. Šis skaičius gali būti ženkliai didesnis, nes nurodomi tik oficialių šaltinių duomenys.