Sukurta smurto prieš moteris mažinimo strategija

Data

2006 12 13

Įvertinimas
0
Vyriausybė patvirtino Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2007-2009 metų planą.
Strategijos tikslas – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai mažinti smurtą prieš moteris šeimoje. Strategijoje pateikta smurto šeimoje samprata bei esamos situacijos apibūdinimas, galiojančių teisės aktų analizė, problemos, pagrindiniai uždaviniai ir priemonės, veiksmingumo kriterijai ir laukiami rezultatai.
Daugiausia dėmesio strategijoje skiriama teisinės bazės smurto prieš moteris mažinimo srityje tobulinimui, kompleksinės pagalbos smurto prieš moteris šeimoje aukai teikimui, poveikio priemonėms smurtautojams.
Įgyvendinant strategijos priemones, numatoma stiprinti smurto prieš moteris šeimoje aukų teisinę apsaugą; užtikrinti konsultavimo paslaugas ir būtinąjį laikiną saugų prieglobstį smurto prieš moteris šeimoje aukoms; sukurti alternatyvių poveikio priemonių smurtautojams sistemą; užtikrinti kvalifikuotų specialistų rengimą; skatinti organizacijų, dirbančių smurto prieš moteris mažinimo srityje, įskaitant darbą su smurtautojais, plėtrą; stiprinti nevyriausybinių organizacijų darbą, kovojant su smurtu prieš moteris šeimoje.
Tikimasi, kad įgyvendinus šios strategijos priemones bus nuosekliai ir sistemingai sprendžiama smurto šeimoje problema, vykdant veiksmingesnę smurto prieš moteris šeimoje prevenciją, formuojant visuomenės nepakantumą smurtui prieš moteris šeimoje.
Strategijos priemones numatyta finansuoti iš ministerijoms ir įstaigoms, dalyvaujančioms įgyvendinant šią strategiją, patvirtintų bendrųjų asignavimų. Iš viso strategijos priemonėms įgyvendinti 2007-2009 m. reikėtų 3 mln. 959 tūkst. litų.

2006-12-13