Sutartys galės būti sudarinėjamos pagal skirtingų šalių teisę

Data

2005 12 21

Įvertinimas
0
Vyriausybė pritarė įstatymo projektui, kuris leistų Lietuvai prisijungti prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės.
Prezidentas prašomas teikti Seimui ratifikuoti Konvenciją dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje, ir prie Pirmojo ir Antrojo Protokolų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų aiškinti šią konvenciją, ratifikavimo.
Romos konvencija įtvirtina šalių autonomijos principą, t.y. šalių teisę pasirinkti taikytiną teisę. Iš esmės tai reiškia, kad šalys savo susitarimu gali pasirinkti kurios nors valstybės teisę, kuri bus taikoma visai jų sudaromai sutarčiai arba atskirai jos daliai. Pvz., du Lietuvos verslininkai sudarydami sutartį galės numatyti, pagal kurios ES šalies teisę bus sudaroma tokia sutartis.
Šiuo metu sutartinėms prievolėms taikytinos teisės klausimus Lietuvoje reglamentuoja Civilinio kodekso nuostatos. Tačiau tarptautinio dokumento, reguliuojančio minėtus klausimus, Lietuvoje nėra. Ratifikavus Prisijungimo Konvenciją, Lietuvoje įsigaliotų svarbus tarptautinės privatinės teisės šaltinis, harmonizuojantis sutartinėms prievolėms taikytiną teisę tarp Europos Sąjungos valstybių narių.
Seimui priėmus šį įstatymą Lietuva galėtų ne tik prisijungti prie minėtos konvencijos, bet ir prie Pirmojo bei Antrojo Protokolų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų aiškinti šią konvenciją.
Ši Konvencija ir jos Pirmasis bei Antrasis protokolai dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų aiškinti šią konvenciją yra įtraukti į ES acquis communautaire sąrašą. Todėl naujosios ES valstybės narės privalo prisijungti prie Romos konvencijos ir jos papildomų protokolų ją ratifikuojant.
Jurisdikciją teikti nutarimus, aiškinančius Romos konvenciją, turi Europos Bendrijų Teisingumo Teismas. Todėl valstybių narių teismai gali kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą ir prašyti priimti preliminarų nutarimą dėl klausimo, susijusio su Romos konvencijos nuostatų aiškinimu.
Konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės buvo pasirašyta dar 1980 m. birželio 19 d. Romoje. Lietuva ir kitos ES valstybės narės ją pasirašė 2005 m. balandžio 14 d.

2005-12-21