Vertybinių popierių rinkoms – aiškesnis teisinis pagrindas

Data

2006 12 13

Įvertinimas
0
Siekiant didesnio teisinio aiškumo ir sekant užsienio valstybių patirtimi, šiuo metu galiojantis Vertybinių popierių rinkos įstatymas dalinamas į du atskirus naujus įstatymus: Vertybinių popierių ir Finansinių priemonių rinkų įstatymus. Šių įstatymų projektais įgyvendinamos tik direktyvų nuostatos, nekeičiant kitų ankstesnio teisinio reglamentavimo nuostatų. Įstatymų projektai teikiami Seimui.

Vertybinių popierių įstatymo projektu į nacionalinę teisę perkeliama direktyva, kurios tikslas yra suderinti Europos Sąjungos šalyse narėse skaidrumo reikalavimus informacijai apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Šis įstatymas reglamentuos pirminę vertybinių popierių apyvartą, t.y. vertybinių popierių prospektai, periodinė ir einamoji informacija apie emitentą ir jo vertybinius popierius, oficialūs pasiūlymai, privalomas akcijų pardavimas ir pirkimas bei Vertybinių popierių komisijos teisės ir įgaliojimai vykdant jai pavestas priežiūros funkcijas. Iki šiol Vertybinių popierių rinkos įstatymas reglamentavo, kokią informaciją emitentai privalo skelbti viešai, tačiau pagal Skaidrumo direktyvą emitentai privalo viešai skelbti daugiau informacijos ir nustatyti griežtesni reglamentuojamos informacijos atskleidimo reikalavimai.

Finansinių priemonių rinkų įstatymo projektu į nacionalinę teisę perkeliama direktyva, reglamentuojanti finansinių priemonių rinkų veikimą. Įstatymas reglamentuos investicinių paslaugų teikimą ir antrinę finansinių priemonių apyvartą, t.y. finansų maklerio įmonių licencijavimas ir veikla, finansų maklerio įmonėms ir kredito įstaigoms taikomi organizaciniai reikalavimai, reikalavimai finansų maklerio įmonėms ir kredito įstaigoms teikiant investicines paslaugas; reguliuojamų rinkų veikla, draudimas piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka, finansinių priemonių apskaita, finansinių priemonių rinkos priežiūra bei Vertybinių popierių komisijos teisinis statusas.

2006-12-13