Viceministras E. Kerza: Konsoliduojamos valstybės kibernetinio saugumo institucijos veiks vieno langelio principu

Data

2017 08 08

Įvertinimas
0
thumbnail.jpg

Krašto apsaugos ministerija įgyvendina valstybės kibernetinio saugumo ir elektroninės saugos funkcijų bei tarnybų konsolidavimą. „Krašto apsaugos ministerija, reformuodama savo ir iš kitų ministerijų perimdama už kibernetinę ir elektroninę saugą atsakingas institucijas ir perskirstydama jų funkcijas, galės užtikrinti ne tik vieningą valstybės kibernetinio saugumo politikos formavimą, bet ir atsakomybę“, – sako krašto apsaugos viceministras E. Kerza.

Valstybės mastu vykdoma kibernetinio saugumo reforma apims 6 Krašto apsaugos ministerijos ir kitų biudžetinių įstaigų padalinių pertvarkymą, iš kurių iki 2018 m. I ketvirčio planuojama suformuoti 3 padalinius, pavaldžius Krašto apsaugos ministerijai.

Imdamasi lyderystės kibernetinės ir elektroninės saugos srityje, Krašto apsaugos ministerija nustatė, kad šioje srityje veikiančių institucijų funkcijos dubliuojasi, neefektyviai panaudojamas valstybinio sektoriaus kibernetinio saugumo personalas ir valstybės lėšos. Pertvarkant ir stambinant padalinius, bus sudarytos sąlygos užtikrinti vieningą specialistų rengimą, investicijas į specializuotas IT sistemas ir stiprinti regioninius kibernetinio saugumo pajėgumus.

Įgyvendinus kibernetinės ir elektroninės saugos padalinių ir funkcijų perskirstymą, valstybės ryšių ir informacinių sistemų politiką ir nacionalinę kibernetinio saugumo politiką formuos Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamentas, su integruotais Vidaus reikalų ministerijos už elektroninę informacijos saugą atsakingų padalinių ir Vyriausybinių ryšių centro specialistais.

IT, ryšių sistemos ir valstybinių tinklų priežiūrą bei vystymą vykdys naujai formuojama Informacinių technologijų tarnyba prie KAM, kuri bus sudaroma Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie KAM, Vyriausybinių ryšių centro ir Valstybės įmonės „Infostruktūra“ pagrindu.

Kibernetinius incidentus valdys ir akreditavimo funkcijas vykdys vieningas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM, sudarytas Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos, Vyriausybinių ryšių centro ir Ryšių reguliavimo tarnybos Saugumo incidentų tyrimų padalinio (CERT-LT) specialistų pagrindu. Toks įstaigų apjungimas į NKSC leis įgyvendinti Kibernetinio saugumo įstatymą dėl vieno langelio principo ir sumažins administracinę naštą valstybės ir privačių informacinių išteklių valdytojams. Taip pat sumažinus incidentus valdančių ir tiriančių institucijų skaičių, bus užtikrintos paparastesnės incidentų valdymo nacionaliniame lygmenyje procedūros.

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos valstybės organizacijos pradėjo sparčiau įgyvendinti kibernetinio saugumo organizacinius ir techninius reikalavimus, Vyriausybė patvirtino ypatingos svarbos informacinių išteklių sąrašą, o Krašto apsaugos ministerija įpusėjo valstybės kibernetinio saugumo ir elektroninės saugos funkcijų bei tarnybų konsolidaciją. Ją baigus už kibernetinį saugumą atsakingos tarnybos pagalbą valstybės institucijoms ir gyventojams teiks vieno langelio principu.