Vyriausybė imasi aktyviau spręsti žmonių su negalia problemas

Data

2017 12 01

Įvertinimas
0
photo-1469573054742-64da3f2527fc (002).jpg

Pasitinkant gruodžio 3-iąją - Tarptautinę žmonių su negalia dieną - Vyriausybė aptarė aktualius klausimus  įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. 
„Mūsų Vyriausybės programoje numatyta žmonėms su negalia sudaryti galimybes jaustis visaverčiais piliečiais, gerinti sveikatos apsaugą, švietimo sąlygas, kultūros paslaugų prieinamumą. Tad nuolat skirsime ypatingą dėmesį įsisenėjusių neįgaliųjų problemų sprendimui“,- pabrėžė premjeras Saulius Skvernelis.     
Atsižvelgiant į neįgaliesiems atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų iškeltas problemas ir pateiktus pasiūlymus, Ministrų kabinetas pavedė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tobulinti neįgalumo bei  darbingumo nustatymo sistemą kartu vertinant asmens socialinį savarankiškumą. Didėjant minimaliai mėnesinei algai, pasiūlyta apsvarstyti  papildomą socialinės reabilitacijos projektų finansavimą.   
Sveikatos apsaugos ministerija įpareigota įvertinti galimybes įdiegti tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją (TFK) sveikatos apsaugos srityje.  Taip pat būtina  įvardinti kriterijus, kuriais vadovaujantis neįgaliesiems būtų nustatoma teisė vairuoti transporto priemones.
Kultūros ministerija turės užtikrinti, kad neįgaliuosius atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovai būtų įtraukti į kultūrinių programų rengimą ir įgyvendinimą. Siekiant, kad viešoji informacija taptų labiau prieinama neįgaliesiems, turės būti pateikti siūlymai dėl  titruojamų ir verčiamų į gestų kalbą laidų skaičiaus didinimo.

Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta įvertinti galimybes panaikinti Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalies nuostatas ir imtis plėtoti   įtraukųjį švietimą – sudaryti sąlygas daugelyje mokyklų vaikams su negalia gauti pedagoginę pagalbą.

Aplinkos ministerija įpareigota inicijuoti reikiamų statybos techninių reglamentų pakeitimus dėl universalaus dizaino principų taikymo.  
Ministerijos iki 2018 m. kovo 1 d. turės informuoti Vyriausybės kanceliariją apie nurodytų pavedimų įgyvendinimą.  
Lietuvoje yra apie 250 tūkstančių neįgaliųjų asmenų, darbingo amžiaus – 169 tūkstančiai, iš jų dirba apie 28 proc. asmenų.
Tarptautinę žmonių su negalia dieną – gruodžio 3-iąją 1992 m. paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija.