Vyriausybė nepritarė Seimo siūlymui naikinti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą

Data

2005 12 14

Įvertinimas
0
Ministrų kabinetas nepritarė Seimo siūlytam nutarimo projektui likviduoti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą, o jos funkcijas perduoti kitoms institucijoms.
Savo sprendimą Vyriausybė motyvavo tuo, kad alkoholis ir tabakas yra specifinės prekės ir su jomis susijusi veikla turi būti griežtai kontroliuojama. Panaikinus Tarnybą ir perskirsčius jos funkcijas kitoms institucijoms, ši kontrolė susilpnėtų ir nebūtų tokia efektyvi.
Teisinių bylų rezultatai rodo, kad beveik 95 proc. Tarnybos nutarimų yra paliekami galioti, todėl galima laikyti, kad Tarnyba neviršija jai suteiktų įgaliojimų, o jos veiksmus lemia galimai neproporcingai griežtos Alkoholio kontrolės įstatyme nustatytos ekonominės sankcijos.
Vyriausybė taip pat svarstys galimybę perduoti Tarnybos steigėjo funkcijas konkrečiai ministerijai. Tai sudarytų galimybę užtikrinti Tarnybos ir jos veiksmų kontrolę, atlikti Tarnybos veiklos auditą, operatyviau spręsti kylančius klausimus.

2005-12-14