Vyriausybė toliau efektyvina viešąjį sektorių: pritarta Valstybinės geležinkelio inspekcijos reorganizavimui

Data

2017 04 19

Įvertinimas
0

Šiandien Vyriausybė pritarė siūlymui Valstybinę geležinkelio inspekciją prijungti prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos. Taip siekiama sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių šalyje, optimizuoti jų veiklą, gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Planuojama, kad po geležinkelio ir transporto inspekcijos reorganizacijos valstybė kasmet sutaupys per 300 tūkst. eurų.  

„Dabartinė situacija šalyje neleidžia trypčioti vietoje ir daryti kaip nors kitaip, reikia ryžtingai vykdyti valstybės įstaigų pertvarką. Optimizuodami, išgrynindami jų funkcijas galėsime tiek visuomenei, tiek verslui pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, taip pat efektyviai naudoti ir tausoti valstybės lėšas. Tai yra ne tik Vyriausybės programoje iškeltų tikslų, bet ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų įgyvendinimas“, – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Iki šiol Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VGI) ir Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VKTI) veikė kaip dvi atskiros institucijos.

 Naujai sujungta įstaiga galės centralizuotai atlikti bendrąsias funkcijas, pvz., planuoti veiklą, administruoti personalą, rengti finansinių išteklių apskaitą ir ataskaitas, vykdyti viešuosius pirkimus, materialinį aprūpinimą, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymą, viešuosius ryšius, vidinių teisės aktų rengimą, bendros praktikos formavimą.

Ši institucija įsikurtų VKTI patikėjimo teise valdomose patalpose. Atsižvelgiant į tai, bus atsisakyta VGI nuomojamų patalpų. Taip sumažės jų išlaikymui reikalingos išlaidos.

Skaičiuojama, kad įgyvendinus reorganizavimą, kasmet pavyktų sutaupyti lėšų, skirtų patalpoms išlaikyti (apie 46 tūkst. eurų), informaciniams ištekliams (apie 5 tūkst. eurų) ir žmogiškiesiems ištekliams (apie 290 tūkst. eurų), taip pat archyvo paslaugoms (apie 2 tūkst. eurų).

Išlaidos, susijusios su reorganizavimu, bus dengiamos iš VGI ir VKTI šiais metais numatytų asignavimų. Todėl papildomų pinigų iš valstybės biudžeto neprireiks.

Vyriausybė savo programoje yra užsibrėžusi mažinti biudžetinių įstaigų skaičių, panaikinant dirbtinai sukurtas, perteklines ir besidubliuojančias valdymo sritis, taip pat konsoliduoti valstybės įstaigų bendrąsias funkcijas, mažinti administracinę naštą verslui ir visuomenei, atsisakant perteklinio reglamentavimo, gerinant teisės aktų kokybę, stiprinant valstybės institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, konsoliduojant ir tobulinant valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų sistemą.