Visos naujienos

RSS Spausdinti
2009 12 23
Vyriausybė tiesia pagalbos ranką pasienyje įstrigusiems vežėjams

Ministrų kabinetas šiandien nutarė iš Vyriausybės rezervo skirti 22,2 tūkstančius litų, kad Lietuvos tolimųjų reisų vairuotojai, įstrigę Latvijos – Rusijos pasienyje, būtų aprūpinti šilto maisto paketais. Ministrų kabineto nariai yra susirūpinę, kad eilės Latvijos – Rusijos pasienyje nemažėja ir daugeliui mūsų vežėjų Kalėdų šventes teks praleisti sunkvežimių kabinose. Naujausiais duomenimis Terechovo-Burački pasienio punkte eilėje laukia daugiau kaip 1100 vilkikų, Grebnevo-Ubylinkos punkte - apie 500 vilkikų. Tokią informaciją Vyriausybės posėdyje pateikė Ministro Pirmininko kancleris Deividas Matulionis, kurį Premjeras Andrius Kubilius įpareigojo operatyviai keistis informacija su Lietuvos ambasadoriumi Latvijoje apie vežėjų padėtį pasienyje bei koordinuoti bendrus Lietuvos ir...

2009 12 23
Keičiasi Lietuvos ambasadoriai Ukrainoje, Čekijoje ir Gruzijoje

Vyriausybė pritarė Petro Vaitiekūno skyrimui nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadorium Ukrainoje ir Aurimo Tauranto skyrimo nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Čekijos Respublikoje ir teikia jų kandidatūras šalies Prezidentei.

2009 12 23
Vyriausybė sudarė teisines sąlygas viešojo ir privataus sektorių institucinei partnerystei

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimams, kuriais sudaromos teisinės sąlygos viešojo ir privataus sektorių institucinei partnerystei įgyvendinti. Seimui teikiamame įstatymo projekte siūloma nustatyti institucinės partnerystės sąvoką, nes šiuo metu galiojantys teisės aktai tokios sąvokos nenustato. Institucinė partnerystė – tai viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas, kai valstybės ar savivaldybės institucijos funkcijoms priskirtą veiklą pagal valdžios ir privataus subjektų partnerystės ar koncesijų sutartis vykdo akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijų dalis priklauso valstybei ar savivaldybei.

2009 12 23
Studijos tampa lankstesnės ir įvairesnės

Aukštosios mokyklos galės siūlyti įvairesnių studijų krypčių programas, taip pat ir tarpkryptines. Tokių studijų pavyzdys būtų, pavyzdžiui, pedagogika ir kompiuterija. Lankstesnių studijų galimybę suteikia šiandien Vyriausybės patvirtintas studijų sričių ir krypčių klasifikatorius – „Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąrašas“.

2009 12 23
Vyriausybė patvirtino operatyvinės informacijos pateikimo valstybės pareigūnams tvarką

Šiandien Vyriausybė patvirtino Įslaptintos operatyvinės informacijos pateikimo valstybės institucijoms ir pareigūnams tvarką. Šią tvarką Vyriausybę įpareigojo nustatyti dar 2003 m. priimtas Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas. Patvirtintoje tvarkoje nurodoma, jog įslaptinta operatyvinė informacija valstybės institucijoms ir pareigūnams pateikiama griežtai laikantis principo „būtina žinoti“. Valstybės institucijoms ir pareigūnams negali būti pateikiama įslaptinta operatyvinė informacija, galinti atskleisti operatyvinės veiklos subjektų operatyvinės veiklos slaptųjų dalyvių asmens tapatybę.

2009 12 23
Bus efektyviau reaguojama į ekstremalius įvykius ir situacijas

Siekdama patikslinti ir apibrėžti naujas grėsmes ir Lietuvoje galinčius kilti ekstremalius įvykius, Vyriausybė patvirtino naujus ekstremalių įvykių kriterijus. Jie numato greičiau priimti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų sprendimus nelaimės atveju, gerinti šios sistemos parengtį. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijos turės naujai įvertinti pavojus, grėsmes gyventojams, patikslinti esamus civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, sudaryti tarpusavio pagalbos teikimo sutartis nelaimės atveju, kad galėtų veiksmingai valdyti ekstremaliuosius įvykius ir dėl jų galinčias susidaryti ekstremaliąsias situacijas.

2009 12 23
Numatyti papildomi atvejai ilgesnių kaip 3 metų viešojo pirkimo sutarčių sudarymui

Atsižvelgdama į Verslo aplinkos gerinimo komisijos (Saulėtekio komisijos) rekomendacijas, Vyriausybė numatė papildomus atvejus, kai viešojo pirkimo-pardavimo sutartys gali būti sudaromos ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Pasak ūkio viceministro Rimanto Žyliaus, viešųjų pirkimų praktikoje dažnai kyla problemų įgyvendinant sudėtingus ir daug investicijų reikalaujančius projektus. „Todėl šis Vyriausybės sprendimas prisidės prie investicijų skatinimo, taip pat bus užtikrintas tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, socialinių, teikimo stabilumas“, – sako jis.

2009 12 23
Sunkmečiu laikinai mažinamos ir premijos sportininkams

Atsižvelgdama į susiklosčiusią sudėtingą ekonominę valstybės padėtį, Vyriausybė nutarė pakeisti 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimą Dėl didelio meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo. Šiuo nutarimu nuo 2010 sausio 1 d. per pusę (50 proc.) mažinamos premijos didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose svarbiausiose varžybose. Premijos mažinamos laikinai – iki 2011 m. gruodžio 31 d. Taip premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, dydžiai bus suderinti su valstybės galimybėmis mokėti jas sunkmečiu.

2009 12 23
Lituanistika – strateginis valstybės prioritetas

Vyriausybė patvirtino Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto įstatus. Šie teisiniai aktai įgyvendina Mokslo ir studijų įstatymo nuostatą - valstybė teikia strateginį prioritetą lituanistikos tyrimams ir studijoms, kurie sprendžia esminius tautos išsaugojimo, stiprinimo ir jos raidos uždavinius.

2009 12 23
Reorganizuojami mokslinių tyrimų institutai taps mokslinių tyrimų centrais

Vyriausybė šiandien priėmė nutarimus dėl aštuonių mokslinių institutų reorganizavimo į tris tyrimų centrus. Mokslinių tyrimų centrai reorganizuotų institutų teises ir pareigas perims nuo 2010 m. sausio 1 d. Ministrų kabineto sprendimu Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Geologijos ir geografijos institutas bei Botanikos institutas bus reorganizuoti į valstybinį Gamtos tyrimų centrą.

Premjeras: NSGK tyrimo išvados verčia reformuoti VSD
2009 12 22
Premjeras: NSGK tyrimo išvados verčia reformuoti VSD

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius konstatuoja, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimas nustatė, jog Lietuvoje buvo sukurtos sąlygos CŽV sulaikymo centrui. Tyrimas išaiškino, kad buvo pastatyti atitinkami pastatai ir sukurta logistikos sistema, kuri galimai sudarė sąlygas slapta gabenti į Lietuvą ir kalinti įtariamus teroristus...

2009 12 21
Lietuva ir Latvija koordinuos veiksmus dėl padėties pasienyje

Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus iniciatyva šiandien asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pateikė naujausią informaciją apie Lietuvos vežėjų problemas Latvijos – Rusijos pasienio postuose. Premjerą domino esama situacija ir kuo Vyriausybė galėtų padėti vežėjams. Kaip pranešė A. Kondrusevičius, Lietuvos vežėjų situacija pasienyje kol kas nepasikeitė. „Viename pasienio poste eilėje laukia 1100 automobilių, kitame – 500. Iš jų pusė – vežėjai iš Lietuvos“, - sakė „Linavos“ prezidentas.

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 ... 92 Pirmyn