Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimas

Data

2018-06-13

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pristatymo

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  patarėjas - Vaidas Talačka, patarėja - Asta Petkevičienė

 2. 2
  Dėl informacijos apie Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti veiklą 2017 metais

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  patarėja - Aušrina Genienė

 3. 3
  Dėl informacijos Vyriausybei apie valstybei svarbių projektų įgyvendinimo eigą, būklę ir rezultatus

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 4. 4
  Dėl Lietuvos kandidatavimo į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Vykdomąją tarybą

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Ingrida Kutkienė

 5. 5
  Dėl specialaus reguliavimo stambiems didelės pridėtinės vertės gamybos investicijų projektams pritraukti nustatymo, siekiant mažinti jiems tenkančią administracinę naštą, būtinų procesų skaičių ir trukmę, sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti veiklą

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 6. 6
  Dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-530(2) (17-12654(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1191 (TAP-17-1859(3) (18-1722(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos (TAP-18-867)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. Papildomi klausimai
 10. 9
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 4, 5, 6, 22 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 43-2 ir 43-3 straipsniais įstatymo, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 4, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 7, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-808(2) (18-7356)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis, ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė