Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimas

Data

2018-10-03

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl 2017 m. valstybės valdomų įmonių veiklos ir strategijų įgyvendinimo ataskaitų

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 2. 2
  Dėl ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar) jų funkcijų konsolidavimo ir optimizavimo priemonių plano

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 3. 3
  Dėl Vyriausybės strateginių projektų valdymo standarto

  Pranešėjai

  Ministro Pirmininko patarėjas - Lukas Savickas

  Dalyviai

  projektų vadovas - Tomas Urban

 4. 4
  Dėl pasirengimo įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo, Viešojo administravimo ir kitų susijusių įstatymų nuostatas

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  J. Domeikienė - Aušrina Genienė

 5. 5
  Dėl Pavyzdinės ministerijos administracijos struktūros, įstaigos prie ministerijos administracijos struktūros ir kitos ministerijai pavaldžios biudžetinės įstaigos administracijos struktūros patvirtinimo (TAP-18-1597) (18-11479)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  J. Domeikienė - Aušrina Genienė, vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Administracinės naštos mažinimo 2018-2019 metais krypčių (priemonių plano) patvirtinimo (TAP-18-803(2) (18-5319(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė, vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 7. 7
  Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 12 straipsnio pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6, 30 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Statybos įstatymo Nr. I-1240 1 priedo pakeitimo įstatymo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 6, 12 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Laukinės gyvūnijos Nr. VIII-498 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Želdynų įstatymo Nr. X-1241 25 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1295(4) (18-10548)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1772 (TAP-18-1152(2) (18-8323(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 973 “Dėl dalyvavimo pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose” pakeitimo (TAP-18-1596) (18-11476)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė, patarėja - Ingrida Kutkienė

 10. 10
  Dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 6, 46-1 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1591) (18-11457)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė, Patarėjas - Martynas Jokūbauskas

 11. 11
  Dėl Lietuvos Respublikos papildomo įnašo į Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Ingrida Kutkienė

 12. 12
  Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano rengimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas - Deividas Matulionis, socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Ana Stankaitienė

 13. Papildomi klausimai
 14. 13
  Dėl Kristinos Brazevič kandidatūros į Jungtinių Tautų prevencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą pakomitetį

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Ingrida Kutkienė