Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimas

Data

2018-10-10

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl administracinių ir viešųjų paslaugų modernizavimo

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Aušra Balčiūnaitytė

 2. 2
  Dėl automobilių ūkio valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo

  Pranešėjai

  Pavaduojantis A. Stončaitį - Alminas Mačiulis

  Dalyviai

  Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktorius Antanas Matusa, patarėja - Agnė Ignatavičienė

 3. 3
  Dėl Lietuvos Respublikos papildomo įnašo į Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Ingrida Kutkienė

 4. 4
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2018 m. spalio 15 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2018 m. spalio 16 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos ir specialiosios Bendrųjų reikalų tarybos (50 straipsnis) posėdžiuose ir 2018 m. spalio 18 d. Europos Vadovų Tarybos ir specialiosios Europos Vadovų Tarybos (50 straipsnis ) posėdžiuose (TAP-18-1642)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2018 m. spalio 15 d. Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje (TAP-18-1629)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2018 m. spalio 11-12 d. Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje (TAP-18-1641), (TAP-18-1653)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius, vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Kristinos Brazevič kandidatūros į Jungtinių Tautų prevencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą pakomitetį

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Ingrida Kutkienė