Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimas

Data

2018-07-11

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2017 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-936) (18-4817(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl 2021–2030 m. Nacionalinės pažangos programos koncepcijos projekto

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  projekto vadovė - Agnė Ignatavičienė

 3. 3
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 80, 346, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-477(4) (18-2645(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo (TAP-17-1404(2) (17-11332(3)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-18-980) (18-7632(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-773(4) (18-6431(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sudarymo, Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 902 „Dėl Denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ pakeitimo ir 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1044) (18-8425), (TAP-18-1041) (18-8424), (TAP-18-1037) (18-7566(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. Papildomi klausimai
 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-911) (18-7353)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 460 „Dėl Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1104) (18-8572)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 10
  Dėl papildomų lėšų planuojamam Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus 2018 m. rugsėjo 22–23 d. vizitui Lietuvoje poreikio

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė