Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimas

Data

2019-07-03

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl UAB „Universiteto vaistinė“ akcijų investavimo ir savininko kapitalo didinimo

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  Saulius Gaigalas - Arvydas Nevas

 2. 2
  Dėl Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-429 ir Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3195 (TAP-19-937(2) (19-4710(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6-1 straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19-1 19-2, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 55-1 straipsniu įstatymo, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio ir 1 ir 2 priedėlio pakeitimo įstatymo, Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1004) (19-7511), (TAP-19-2013(2) (19-8331)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narių, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos narių, Teisėjų garbės teismo narių, išskyrus šių komisijų ir Teisėjų garbės teismo narius teisėjus, darbo apmokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-1045(2) (19-8327), (TAP-19-696(3) (19-8323)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2019 m. liepos 8 d. Europos Sąjungos Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų apsaugos tarybos posėdyje (TAP-19-1133)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2019 m. liepos 9 d. Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos ir 2019 m. liepos 8 d. Euro grupės posėdžiuose (TAP-19-1125)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič