Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimas

Data

2020-03-04

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano projekto

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas - Deividas Matulionis

  Dalyviai

  grupės vadovė - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 2. 2
  Dėl galimo Šventosios poilsio namelių paėmimo visuomenės poreikiams

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Ieva Bardauskienė

 3. 3
  Dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Nr. 2016/2193 dėl 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo netinkamo perkėlimo

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  patarėja - Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė

 4. 4
  Dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Nr. 2018/2059 Dėl 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos neįgyvendinimo

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  patarėjas - Vaidas Talačka

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo (TAP-18-1676(4) (19-4492(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemos modernizavimo

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis patarėjas - Tomas Stankevičius

 7. 7
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 27-2 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 ir 14-2 straipsniais ir 2 priedu įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Užimtumo įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1385(3) (19-8287(5)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo ir 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 492 „Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1054(3) (19-4031(4), (TAP-19-1893(2) (19-12848(2), (TAP-20-217) (20-2018)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl 2020 metų Lietuvai aktualiausių Europos Sąjungos klausimų sąvado (TAP-20-299)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Ingrida Kutkienė, vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2020 m. kovo 17 d. Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos ir 2020 m. kovo 16 d. Euro grupės posėdžiuose (TAP-20-282)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2020 m. kovo 12-13 d. Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje (TAP-20-303), (TAP-20-305)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius, vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2020 m. kovo 5 d. Europos Sąjungos Aplinkos tarybos posėdyje (TAP-20-280)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  VESK pritarta be pastabų, siūloma klausimo nepristatyti - Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2020 m. kovo 12 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje (TAP-20-306)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2020 m. kovo 6 d. neeiliniame Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2020 m. kovo 6 d. neeiliniame Europos Sąjungos Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdyje (TAP-20-309)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. Papildomi klausimai
 17. 16
  Dėl Vandentvarkos darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo ir pasirašymo

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė