Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2018-06-06

Pradžios laikas

08:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 420 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo personalinės sudėties“ pakeitimo (TAP-18-728) (18-6129)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teritorijose, skirtose krašto apsaugos tikslams (TAP-18-665(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl valstybės perskolinamos paskolos vastybės investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo (TAP-18-782) (18-6519)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl įgaliojimų suteikimo Jurgitai Petrauskienei (TAP-18-752) (18-6167)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-622) (18-4432(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 652 „Dėl atsakingos institucijos paskyrimo“ pakeitimo (TAP-18-578) (18-3897(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Kelių eismo konvenciją (TAP-18-692) (18-5862)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Neringos savivaldybei (TAP-17-2018(2) (17-14703(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai" (TAP-18-709(2) (18-5933(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 10
  Dėl Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-778) (18-5682(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 168 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo didinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo didinimo“ pripažinimo netekusiais galios (TAP-18-761) (18-5141(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 1141 „Dėl Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-785) (18-5629(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl Kino projektų vertinimo ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-488(2) (18-2516(3)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 14
  Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl Matavimo vienetų valstybinių etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo, matavimo vienetų valstybinių etalonų ir matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąrašų patvirtinimo ir nacionalinio metrologijos instituto paskyrimo“ pakeitimo (TAP-18-720) (17-1088(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 15
  Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimu netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-1624(3) (17-8678(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 16
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo (TAP-18-821) (18-6901)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. 17
  Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (TAP-18-711(2) (18-5943(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-605(2) (18-5368(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 21. 19
  Dėl ūkinės veiklos sričių, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, sąrašo nustatymo (TAP-18-702) (8-4183(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1629 ir Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 21, 22-5 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1645 (TAP-18-630(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. 21
  Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo (TAP-18-765) (18-6345)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1983 „Dėl Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.157 straipsnio 2 dalies, 3.163 straipsnio 3 dalies ir 3.178 straipsnio 2 dalies nuostatas“ pakeitimo (TAP-18-701(2) (18-1367(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 25. 23
  Dėl Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-966 (TAP-17-1881(2) (18-6360)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 26. 24
  Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1664 (TAP-18-791) (18-5845(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 27. 25
  Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvenciją ir susitarimą dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos sąlygų (TAP-18-857) (18-6685(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič