Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2018-06-13

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1161 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais“ pakeitimo (TAP-18-839) (18-5478(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo (TAP-18-719(2), TAP-18-718(2) (18-2385(3), 18-2386(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos savininko kapitalo padidinimo (TAP-18-793) (18-5383(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn (TAP-18-779) (18-5315(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai (TAP-18-817) (18-5346(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-807) (18-5393(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis, ratifikavimo (TAP-18-806) (18-6700)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Loretos Zakarevičienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Kroatijos Respublikai pareigų (TAP-18-864) (18-7121)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 11. 9
  Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3-2, 4, 30, 34-15, 34-19, 34-20 straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo įstatymo pakeitimo (TAP-17-1434(3) (18-6550)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymo, Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-802(2) (18-3969(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Darbo kodekso 2 ir 171 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1314, Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Darbo kodekso 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1637, Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1853 ir Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr.XII-2603 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.XIIIP-2132 (TAP-18-788(3) (18-5849(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 12
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-18-841(2) (18-6943(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl viešosios įstaigos Šiaurės miestelio technologijų parko dalininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo (TAP-18-848) (18-5975(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-2109 (TAP-18-819) (18-5690(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo (TAP-18-758(3) (18-7197)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-610(2) (18-5414(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl nekilnojamojo turto Kaune, Putvinskio g.14, perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (TAP-18-910) (18-7339)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1703 (TAP-18-694(3) (18-7031)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 21. 19
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 ir 9-2 straipsniais įstatymo projekto (TAP-18-569(2) (17-4254(5)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 22. Papildomi klausimai
 23. 20
  Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojų patvirtinimo ir dėl Lietuvos mokslo tarybos komitetų narių patvirtinimo (TAP-18-879, TAP-18-877) (18-7174( (18-7172)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. 21
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19-1, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 straipsnių pakeitimo įstatymo, Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju-1 skirsniu įstatymo projektų (TAP-17-2049(3) (17-14809(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič