Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2020-03-18

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Dėl nekilnojamojo daikto perėmimo ir perdavimo (TAP-20-240) (20-197(2), (TAP-20-239) (20-196(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-233) (20-2213)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo (TAP-20-47(2) (19-15778(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 67 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-318(2) (20-1823(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl kilnojamojo daikto, esančio Rokiškyje, Vytauto g. 17, pardavimo AB "Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-20-301) (20-2696)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 35, 168, 170, 214, 217, 218, 234, 381, 418, 426 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 17-4 ir 67-1 straipsniais įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 11, 28, 29, 34-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-11 ir 37-12 straipsniais įstatymo ir Įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 1, 51, 59, 65, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo bei Įstatymo papildymo nauju XIV skyriumi įstatymo projektų (TAP-20-206(2) (19-15823(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-251(2) (20-1326(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės įmonei Registrų centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti (TAP-20-120(2) (20-159(4)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo (TAP-20-320) (20-2750)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 10
  Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių seniūnijos Gruzdžių viensėdžio ir Meškuičių seniūnijos Rėkuvos kaimo panaikinimo ir Ginkūnų, Gruzdžių, Meškuičių ir Raudėnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (TAP-20-279) (20-718(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 11
  Dėl Valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – nulis“ patvirtinimo (TAP-19-4(5) (20-2713)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 12
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Alytaus rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-20-211) (20-1186(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Švenčionių rajono savivaldybės administracijai (TAP-20-252) (20-2528)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 14
  Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo ratifikavimo (TAP-20-296) (19-14283(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-322(2) (20-2767(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-238(2) (20-1339(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-249(2) (20-1237(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Vidaus tarnybos statuto 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 31-1, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 51, 53, 56, 58, 59, 64, 68, 69, 75, 80 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 29-1 ir 33-1 straipsniais įstatymo ir Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 19 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-2075(3) (19-14448(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo (TAP-20-244) (19-15772(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Augalų veislių apsaugos įstatymo Nr. IX-618 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41 ir 41-7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2198(2) (19-12418(4)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimų (TAP-20-243) (20-2298), (TAP-20-242) (20-1363(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-20-235(2) (20-2234(2), (TAP-20-234(2) (20-164(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 25. 23
  Dėl biudžetinės įstaigos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo ir kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios, biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo, Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 772 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-51(2) (20-449(2), (TAP-20-54(2) (20-452(2), (TAP-20-55(2) (20-453(2), (TAP-20-52(2) (20-451(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 26. 24
  Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-274(2) (20-999(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2118(3) (19-12999(5)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 28. 26
  Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (TAP-20-154(3) (20-1496(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 29. 27
  Dėl Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-396) (20-3809)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė, susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 30. Papildomi klausimai
 31. 28
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-20-391) (20-3798)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 32. 29
  Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos finansų ministerijai suteikimo (TAP-20-390(2) (20-3790(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 33. 30
  Dėl sutikimo pertvarkyti UAB „Ignitis grupė“ ir padidinti įstatinį kapitalą (TAP-20-389) (20-3735)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 34. 31
  Dėl Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 74 "Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo" pakeitimo (TAP-20-407) (20-3864)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 35. 32
  Dėl Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 223 ,,Dėl Valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Investicijų ir verslo garantijos" įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų" pakeitimo (TAP-20-406) (20-3866)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič