Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2020-03-25

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ pakeitimo (TAP-20-250) (19-15704(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 489 „Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje“ ir 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-295) (20-964(2), (TAP-20-294) (20-961(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje (TAP-20-362) (20-3474)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-437) (20-4087)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-284) (19-13633(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms (TAP-20-212) (19-15525(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo (TAP-20-332) (20-2936)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3996 (TAP-20-337(2) (20-3025(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto Vilniuje, Žydų g. 5 ir Žydų g. 7 perdavimo Kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TAP-20-364) (20-1486(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 10
  Dėl Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1449(4) (19-5844(6)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-292) (20-2684)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 12
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2001 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2004 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 563 „Dėl Laivų, įtariamų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-140(2) (19-15307(3), (TAP-20-141(2) (19-15313(3), (TAP-20-142(2) (19-15313(3), (TAP-20-144(2) (19-15318(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-321) (20-2758)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 14
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-445) (20-4116)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 15
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo, 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo, 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo “ ir 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo (TAP-20-346) (20-2138(2), (TAP-20-347) (20-2139(2), (TAP-20-348) (20-3200), (TAP-20-349) (20-3199), (TAP-20-350) (20-3202)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  grupės vadovė - Vaida Budzevičienė, vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-245(2) (19-15640(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-238(3) (20-3971)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 ,,Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo projekto (TAP-20-392(2) (20-3801(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-412) (20-3927)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-466) (20-4157)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 24. 22
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96 506, 526 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-421(3) (20-3780(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 25. 23
  Dėl Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 8, 9, 18, 21 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-424(2) (20-4039(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 26. 24
  Dėl Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo, Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 13, 24, 35, 37, 41, 42 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 13, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymo ir Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-440(2) (20-4106(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 27. 25
  Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-438(2) (20-4214)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 28. 26
  Dėl Baudžiamojo kodekso 277 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-432) (20-4056)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 29. 27
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Civilinio kodekso 6.750 ir 6.751 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 17-1 straipsniu projektų (TAP-20-453)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 30. 28
  Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos panaikinimo įstatymo, Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-426(2) (20-4234)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 31. 29
  Dėl Civilinės saugos įstatymo 8, 9, 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo 30-1 straipsniu įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Nepaprastosios padėties įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-417(2) (20-3964(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 32. 30
  Dėl Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 8, 9, 11, 14, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo (TAP-20-470) (20-4204)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 33. 31
  Dėl tarptautinės pagalbos suteikimo Kroatijos Respublikai (TAP-20-465) (20-4155)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 34. 32
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-20-416) (20-3961)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 35. 33
  Dėl Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-20-409) (20-3871)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 36. 34
  Klausimas perkeltas į Vyriausybės pasitarimą - Dėl ūkinės veiklos sektorių sąrašo, kuriuose užimti asmenys dėl Vyriausybės nustatytų ūkinės veiklos apribojimų turi teisę gauti susidiją darbo užmokesčiui, patvirtinimo

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 37. 35
  Dėl Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Dizaino įstatymo Nr. IX-1181 32 straipsnio pakeitimo įstatymo, Patentų įstatymo Nr. I-372 31 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Seimui (TAP-20-399) (20-3838)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 38. 36
  Dėl Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-430) (20-4050)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 39. 37
  Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos sudarymo (TAP-20-476) (20-4231)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 40. 38
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 14, 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-474) (20-4230)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 41. 39
  Dėl Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-482) (20-4244)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 42. Papildomi klausimai
 43. 40
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-20-478) (20-4236)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 44. 41
  Dėl Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-20-469) 920-4173)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 45. 42
  Dėl importo muitų taikymo sustabdymo, esant ekstremaliajai situacijai

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 46. 43
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto sudarymo

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič