Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2020-04-01

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai (TAP-20-307) (20-910(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (TAP-20-408) (20-3870)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl valstybinės signataro našlių rentos skyrimo (TAP-20-413) (20-3932)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo (TAP-20-384) (20-2326(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir įgaliojimų suteikimo A. Monkevičiui (TAP-20-148(3) (19-13946(5)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl Utenos kolegijos pertvarkymo“ pakeitimo (TAP-19-2191(3) (19-4310)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei (TAP-20-157) (19-14482(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl valstybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn (TAP-20-431) (20-2099(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ (TAP-20-388) (20-296(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 11. 10
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-340) (20-3037)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-20-355) (20-1263(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 13. 12
  Dėl Valdemaro Sarapino atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Suomijos Respublikoje pareigų (TAP-20-448) (20-4125)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl Jovitos Neliupšienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės, Lietuvos nuolatinės atstovės Europos Sąjungoje pareigų (TAP-20-467) (20-4158)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 14
  Dėl Rolando Kriščiūno atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms pareigų (TAP-20-463) (20-4153)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 15
  Dėl Skaistės Aniulienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Ispanijos Karalystėje, Argentinos Respublikai, Andoros kunigaikštystei ir Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovės prie Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos pareigų (TAP-20-456) (20-4137)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 16
  Dėl Audriaus Brūzgos atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Turkijos Respublikoje, Pakistano Islamo Respublikai ir Irano Islamo Respublikai pareigų (TAP-20-458) (20-4140)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 17
  Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 1, 3, 4, 5, 8, 11 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 30, 31, 33, 35, 39-1, 59, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-1 straipsniu įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 31 ir 37-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-192(3) (20-1727(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 20. 18
  Dėl Eitvydo Bajarūno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Rusijos Federacijoje (TAP-20-446) (20-4121)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Valdemaro Sarapino skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Ukrainoje (TAP-20-450) (20-4127)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo projekto (TAP-20-311(2) (20-1779(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-20-134(2) (19-14241(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-310(2) (19-14188(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 25. 23
  Dėl Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-327) (19-11954(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 26. 24
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos panaikinimo įstatymo, Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-426(2) (20-4234)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 27. 25
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 28. 26
  Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo (TAP-20-411(2) (20-4486)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 29. 27
  Dėl Civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 17-1 straipsniu projektų (TAP-20-453(3) (20-4145(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 30. 28
  Dėl COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo (TAP-20-506) (20-4556)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 31. 29
  Dėl Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-521) (20-4630)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 32. Papildomi klausimai
 33. 30
  Dėl Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pakeitimo (TAP-20-514) (20-4605)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 34. 31
  Dėl Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-20-520) (20-4617)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 35. 32
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-512) (20-4586)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič