Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2018-06-20

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei (TAP-18-767) (18-6359)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn (TAP-18-661(2) (18-5704(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą“ pakeitimo ir Vyriausybės 2018 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-597(2) (18-2341(3) (TAP-18-880) (18-7185)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Energetikos įstatymo Nr. IX-884 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-700(2) (18-5893(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 7. 5
  Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-329(2) (17-14858(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 6
  Dėl Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-845) (18-3421(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 7
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2, 5, 6, 22 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 4, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 7, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-808(4) (18-7766)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 8
  Dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą Kaune, E. Ožeškienės g. 41, atkūrimo

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo projekto (TAP18-571) (18-4994)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-773(3) (18-6431(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Jėzuitų misijos Lietuvoje metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo (TAP-18-890) (18-3910(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-870) (18-5785(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Klausimas perkeltas į Vyriausybės pasitarimą - Dėl Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 8 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vidaus vandenų transporto kodekso 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12-1, 14, 17, 19, 22, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 5, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1 straipsniu įstatymo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-681(2) (18-5850(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu, Administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-370(3) (18-2756(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 "Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai" pakeitimo (TAP-18-917) (18-7058(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 162 "Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas" pakeitimo (TAP-18-923) (18-7600)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. Papildomi klausimai
 20. 17
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TAP-18-929) (18-7714)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 21. 18
  Dėl Seimo nutarimo „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ projekto Nr. XIIIP-2016 (TAP-18-931) (18-6992(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 19
  Dėl Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 786 „Dėl Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-18-921) (18-3343(3), (TAP-18-920) (18-3344(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 23. 20
  Dėl sutikimo reorganizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžias įstaigas (TAP-18-942) (18-7749)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 24. 21
  Dėl Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1448 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius“ pakeitimo (TAP-18-949) (18-7240(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 25. 22
  Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1878 (TAP-18-849) (18-5374(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 26. 23
  Dėl Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14-1, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 67-1, 70, 70-1, 71-1, 73 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1793, Administracinių nusižengimų kodekso 358, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1794, Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1795, Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1796 ir Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. XI-169 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1797 (TAP-18-693(4) (18-7151)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 27. 24
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1250, Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1251 ir Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1252 (TAP-18-608(2) (18-6688)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 28. 25
  Dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-530(2) (17-12654(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 29. 26
  Papildomas klausimas: Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo projekto (TAP-18-840(2) (18-7810)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 30. 27
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-614(4) (18-3941(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 31. 28
  Dėl Edžio Urbanavičiaus atleidimo (TAP-18-951) (18-7805)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 32. 29
  Dėl Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-868(2) (18-4171(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė