Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2018-10-16

Pradžios laikas

12:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (TAP-18-1696) (18-11992)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų teisės aktų projektų (TAP-18-1560) (18-11341(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto(TAP-18-1545(2) (18-9913(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1543(2) (18-9136(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymo projekto (TAP-18-1540) (18-11388)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1538) (18-11298)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl minimaliojo darbo užmokesčio(TAP-18-1530) (18-11288)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl įgaliojimų pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį dėl pareiginės algos bazinio dydžio suteikimo (TAP-18-1687) (18-11894)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (TAP-18-1690) (18-11591(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 61-1 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 1, 10, 42, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 65-1, 67, 68, 69, 70, 72, 77-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-1 straipsniu, 1 ir 2 priedais įstatymo Nr. XIII-1312 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 41 straipsnio pakeitimo įstatymo, Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1621(2) (18-11509(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1393 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1565) (18-11168(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1575(2) (18-10446(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Teismų įstatymo Nr. I-480 101 straipsnio pakeitimo įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 52 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1571) (18-11046(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. Papildomi klausimai
 15. 14
  Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 12 straipsnio pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6, 30 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Statybos įstatymo Nr. I-1240 1 priedo pakeitimo įstatymo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 6, 12 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Laukinės gyvūnijos Nr. VIII-498 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Želdynų įstatymo Nr. X-1241 25 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1295(5) (18-11996

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė