Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-03-27

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypus pasibaigimo ir jų perdavimo patikėjimo teise Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai (TAP-19-361) (19-1451(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis aplinkos ministro pareigas, - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų (TAP-19-377) (19-2635)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 1993 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės, uosto akvatorijos ir uosto rezervinių teritorijų ribų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-366) (19-1733(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo (TAP-19-208(2) (19-1888(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios (TAP-19-134(2) (18-15400(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-378) (19-1926(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl asmenų readmisijos (TAP-19-288) (19-1280(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo asociacijai Lietuvos šaulių sąjungai pagal panaudos sutartį (TAP-18-1845(2) (18-11522(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto Kauno rajono savivaldybėje, Alšėnų seniūnijoje, Mastaičių kaime, Mokslo g. 2, perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-165(2) (19-1279(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-395) (19-3120)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 11
  Dėl įgaliojimų suteikimo Vytautui Umbrasui (TAP-19-362) (18-7521(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 12
  Dėl kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (TAP-19-368) (19-2494)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis aplinkos ministro pareigas, - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 13
  Dėl Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2100(3) (18-11881(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 14
  Dėl Embriono donorystės programos patvirtinimo (TAP-18-69(4) (18-412(4)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 15
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams patvirtinimo (TAP-19-293) (19-2227)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitos

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja - Virginija Baniūnienė

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ ir 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-263) (18-77(2), (TAP-19-262) (19-76(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-328) (19-1445(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės panaikinimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje (TAP-19-364(2) (19-1031(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-143(2) (19-1071(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 1099 „Dėl Pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo“ pakeitimo (TAP-19-270(2) (19-748(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. 22
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-331) (18-15466(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis aplinkos ministro pareigas, - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 25. 23
  Dėl Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1205 (TAP-19-170(2) (18-12663(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis aplinkos ministro pareigas, - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 26. 24
  Dėl Ingos Juozapavičienės atleidimo iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorės pareigų (TAP-19-396) (19-3139)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 27. 25
  Dėl Giedriaus Čekuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Švedijos Karalystėje (TAP-19-375) (19-2626)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 28. 26
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-251(2) (18-14301(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 29. 27
  Dėl Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1939 (TAP-19-365(2) (19-148(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 30. 28
  Dėl Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 4, 6, 10, 10-2, 11, 21, 22, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 7-1, 7-2, 7-3, 29-1, 29-2, 29-3 ir 29-4 straipsniais ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 15-1, 16-1 straipsniais įstatymo Nr. XIII-771 3 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-2283(2) (18-11026(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 31. Papildomi klausimai
 32. 29
  Dėl Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 18 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 3, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-397) (19-1662(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 33. 30
  Dėl Švietimo ir mokslo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-432) (19-3765), (TAP-19-433) (19-3764)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė