Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-04-15

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-464) (19-3892)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl ekonomikos ir inovacijų atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (TAP-19-439) (19-2441(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto savininko kapitalo didinimo (TAP-18-2134(2) (18-14048(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 6. 4
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2300 (TAP-19-485) (19-3922)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 5
  Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo (TAP-18-2328(3) (19-4060)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 6
  Dėl Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3184 (TAP-19-490) (19-3495(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 7
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-2264(2) (18-12497(3)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 8
  Dėl valstybės turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-484) (18-11276(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 9
  Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo ir 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 ,,Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-19-479(3) (19-4291), (TAP-19-478(3) (19-4002(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-19-2(3) (19-3833), (TAP-19-1(3) (19-901(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė