Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-06-12

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo“ pakeitimo (TAP-19-746) (19-3754(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Lietuvos valstybės pirmumo teisės įsigyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią įmonę, jos akcijas, nekilnojamąjį turtą ir (arba) jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-411(2) (19-1029(5), (TAP-19-846) (19-6424)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto Kaune, Vaidoto g. 209, nurašymo (TAP-19-549(2) (18-13445(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl Valstybinio Baltijos jūros talasologinio draustinio įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-831(2) (19-3931(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo (TAP-19-853) (19-5608(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Anykščių rajono savivaldybei (TAP-19-645(2) (19-4944(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos savininko kapitalo didinimo (TAP-19-655) (19-5066)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-828) (19-6322)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-791) (19-4911(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Varėnos technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-712(2) (19-5393(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos technologijų mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-711(2) (19-6306)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 12
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilkijos žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-825) (19-6305)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 13
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kauno taikomosios dailės mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo(TAP-19-656(2) (19-5073(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 14
  Dėl nekilnojamojo turto Vilniuje, Santariškių g. 1, nurašymo (TAP-19-741) (19-5494)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 15
  Dėl Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-857) (19-5005(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-416(2) (19-6605)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 1000 „Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos pertvarkymo“ pakeitimo (TAP-19-354(3) (19-6601)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 20. 18
  Dėl Sprendimo dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti iš trečiosios valstybės ir į ją apribojimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-422(3) (19-819(5)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 21. 19
  Dėl valstybės įmonės Mašinų bandymo stoties pertvarkymo ir valstybės turto investavimo (TAP-19-848) (19-5105(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2913, Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 37-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2914 ir Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2915 (TAP-19-815(2) (19-5081(3)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 23. 21
  Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teritorijose, skirtose krašto apsaugos tikslams (TAP-19-790) (19-2554(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. 22
  Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos reorganizavimo ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-779(2) (19-5867(2), (TAP-19-778(2) (19-5866(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 25. 23
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 611 ,,Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-625(2) (19-2466(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 26. 24
  Dėl Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 420 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo personalinės sudėties“ pakeitimo (TAP-19-855) (19-6540)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo (TAP-19-858) (19-6559)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 28. 26
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo (TAP-19-799(2) (19-6057(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 29. 27
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 593-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-1695 (TAP-19-803(3) (19-5120(4)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 30. 28
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl kilnojamųjų daiktų Utenos rajono savivaldybėje pardavimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-19-856) (19-6549)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 31. 29
  Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 25 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-19-163(3) (19-1211(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 32. 30
  Dėl Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 3, 13, 24, 28, 31, 32, 39, 40, 46, 48, 49, 53-1, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 76, 84, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 67-1 ir 67-2 straipsniais įstatymo, Civilinio proceso kodekso 366 ir 367 straipsnių pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso XXXV skyriaus pavadinimo ir 456, 457, 458 ir 459 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 156 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-159 12, 14, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-872(2) (19-4649(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 33. Papildomi klausimai
 34. 31
  Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51-1, 51-2, 51-3 straipsniais įstatymo projektų (TAP-18-1650(4) (18-6033(5)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė