Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-07-03

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ pakeitimo (TAP-19-995) (19-7526)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-936(2) (19-4245(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1141 ‚,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamų asmenų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-633(2) (19-4717(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto nurašymo ir perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo valstybės įmonei Turto bankui (TAP-19-1038) (19-6656(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1044(2) (19-7697(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-140(3) (18-15435(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3277 (TAP-19-978(2) (19-8257)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3350 ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP- 3373 (TAP-19-881(2) (19-8286

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 9
  Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (TAP-19-830(2) (19-4030(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3219 (TAP-19-1047(2) (19-6344(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 13. 11
  Dėl Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-851(2) (19-4286(3)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Skolų išieškojimo įmonių įstatymo projekto Nr. XIIIP-1741(2) (TAP-19-560(2) (19-4274(3)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“, 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ ir Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo (TAP-19-980(2) (19-8351), (TAP-19-982(2) (19-8355), (TAP-19-983(2) (19-8359), (TAP-19-984(2) (19-8352), TAP-19-985(2) (19-8354), (TAP-19-1137) (19-8353), (TAP-19-1138) (19-8356)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 14
  Siūloma klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime - Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Šalpos pensijų įstatymo Nr. i-675 5, 8, 15 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3390 (TAP-19-1051) (19-6793(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl minimaliojo darbo užmokesčio (TAP-19-1048) (19-7724)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 17
  Dėl Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos reorganizavimo, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų peržiūros, siekiant panaikinti Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus perkeliančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 936 „Dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2018 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1369 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 936 „Dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 512 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos sudarymo“ ir Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos komisijos, Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-990(2) (19-6764(3), (TAP-19-991(2) (19-6760(3), (TAP-19-992(2) (19-6762(3), (TAP-19-1085) (19-8214), (TAP-19-993(2) (19-6763(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto, Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-301(2) (19-5657)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 29, 70-1 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektų (TAP-19-528(2) (19-2179(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-19-1072(2) (19-8120(2), (TAP-19-844(2) (19-8119(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. Papildomi klausimai
 24. 21
  Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo (TAP-19-1128) (19-8336)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 25. 22
  Dėl Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narių, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos narių, Teisėjų garbės teismo narių, išskyrus šių komisijų ir Teisėjų garbės teismo narius teisėjus, darbo apmokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-1045(2) (19-8327), (TAP-19-696(3) (19-8323)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė